Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện liên tục nhiều trang web, bài viết mạng xã hội giả mạo quảng cáo hỗ trợ giúp người dân lấy lại tiền bị lừa đảo, đây là thủ đoạn của các đối tượng nhắm vào những người đã từng bị lừa đảo một lần, chúng đánh vào tâm lý hoang mang và mong muốn nhanh chóng lấy lại số tiền đã mất.

Hàng loạt giải pháp nhằm thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em đã được triển khai thực hiện trong thời gian qua.