Tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn
Ngày 3-7, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá X) về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng BCĐ Đề án 61 Hà Thị Khiết và Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Xuân Anh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

Qua 5 năm triển khai thực hiện, kết luận 61-KL/TW đã đi nhanh vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Cho đến thời điểm này, tổng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp Hội đạt hơn 1.900 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ trên 380.000 lượt hộ nông dân tham gia các nhóm hộ trong các mô hình sản xuất, kinh doanh với số vốn quay vòng trên 5.200 tỷ đồng; xây dựng 2.807 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Trên 10 triệu lượt hội viên, nông dân được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, các nghề tiểu thủ công nghiệp; hàng nghìn mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt GAP được xây dựng. Các cấp Hội phối hợp và trực tiếp tổ chức dạy nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên cho trên 1,6 triệu lượt nông dân; tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm và thu nhập ổn định đạt trên 80%. Từ phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, nông dân đã hiến gần 24 triệu m2 đất, đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, trên 29 triệu ngày công làm mới và sửa chữa trên 1 triệu km đường nông thôn, 1,4 triệu km kênh mương nội đồng và hàng nghìn nhà văn hóa thôn, bản. Cả nước có 864 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 9,7%.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Đề án 61 xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn 2015 – 2020 gồm tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách còn bất cập liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đề xuất sửa đổi, bổ sung; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tại các địa phương; thực hiện tốt các chương trình, dự án, đề án giúp nông dân phát triển các hình thức sản xuất, nâng cao quy mô sản xuất, hình thành các liên kết; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã; tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; chủ động tham gia chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; và tổ chức đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các cấp ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân, hội viên về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đào tạo, giáo dục cho những người nông dân trở thành người nông dân kiểu mẫu, sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại; vận động nông dân chủ động sản xuất theo chuỗi liên kết. Ông khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành hoàn thiện cơ chế chính sách, và bố trí nguồn lực thực thi các chính sách đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đã ban hành trong các chương trình mục tiêu cụ thể.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết yêu cầu Hội Nông dân các địa phương phát huy quyết tâm của các thành viên trong Ban chỉ đạo và tích cực hỗ trợ nông dân về mọi mặt. “Những việc chưa làm được hay cần làm, các địa phương cần báo cáo với cấp ủy; nơi nào làm tốt thì nhân lên, phát huy lên để khẳng định một chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân là đúng đắn”, bà Hà Thị Khiết nói.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT