Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

  • Làm tốt công tác PCCC, đảm bảo sản xuất kinh doanh Đăng ngày 19-11-2018 03:01
  • Công tác an ninh góp phần thực hiện thắng lợi  “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” Đăng ngày 19-11-2018 03:00
  • CSGT Đà Nẵng tăng cường hướng dẫn người tham gia giao thông  tại các giao lộ được phép rẽ phải khi đèn đỏ Đăng ngày 19-11-2018 03:00
  • Không để hoạt động cho vay nặng lãi hoành hành Đăng ngày 19-11-2018 03:00
  • Công an quận Hải Châu liên tục phát hiện xử lý  nhiều vụ việc trên địa bàn quận Đăng ngày 26-07-2018 09:50
  • Luật An ninh mạng có kiểm soát thông tin cá nhân của công dân, cản trở hoạt động của doanh nghiệp và tạo giấy phép con không? Đăng ngày 26-07-2018 09:49
  • Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh Đăng ngày 24-05-2018 07:37
  • Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải tổ chức Hội thi “Bảo vệ Dân phố giỏi phường Hòa Hải” Đăng ngày 24-05-2018 07:37
  • Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra 8394 tại huyện Hòa Vang Đăng ngày 17-05-2018 01:29
  • Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm Đăng ngày 17-05-2018 01:29