V/v phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A
Đăng ngày 09-09-2021 17:22
Số văn bản 2919/QĐ-UBND
Trích yếu V/v phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 06/09/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 1A