Làng nghề

  • Dân chài Thọ Quang sắt son với biển
  • Độc đáo nghề đá chẻ
  • Ba trăm năm làng đá Non nước
  • Nghề làm bánh khô mè
  • Làng nghề nước mắm Nam Ô
  • Làng chiếu Cẩm Nê
  • Nghề bánh tráng Túy Loan