Thắng cảnh và di tích

  • Di tích Đà Nẵng - những trang sử tuyệt đẹp
  • Thành Điện Hải
  • Bảo tàng điêu khắc Chămpa Đà Nẵng
  • Đài tưởng niệm những Liệt sĩ ngành giao bưu Quảng Nam - Đà Nẵng
  • Thành An Hải
  • Vết tích những nấm mồ quân xâm lược ở Đà Nẵng giữa thế ký XIX hiện còn lưu lại
  • Trận đánh Pháp đầu tiên trên đèo Hải Vân (28-2-1886)
  • Hải Vân - "Thiên hạ đệ nhất hùng quan"
  • Ngũ Hành Sơn
  • Đình Nại Nam