Thông tin phòng, chống virus nCoV

  • Ngũ Hành Sơn: Tăng cường vận động người dân tiêm vắc-xin Covid-19 Đăng ngày 01-12-2022 15:43
  • Phòng chống dịch COVID-19 và những vấn đề thực tiễn đặt ra Đăng ngày 23-09-2022 14:03
  • Tăng cường công tác tuyên truyền và trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đăng ngày 22-09-2022 14:04
  • Truyền thông để người dân hiểu đúng và chủ động tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 Đăng ngày 19-09-2022 10:51
  • Tập huấn công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Đăng ngày 17-09-2022 06:35
  • Mang Trung thu đến với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Đăng ngày 08-09-2022 23:22
  • Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học Đăng ngày 08-09-2022 22:03
  • “Lá chắn thép” phòng chống dịch Đăng ngày 07-09-2022 14:01
  • Đẩy mạnh tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 Đăng ngày 04-09-2022 16:57
  • Phường Mỹ An triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 Đăng ngày 25-08-2022 08:32