Chỉ đạo phòng, chống virus nCoV

  • Không được phép lơ là chủ quan trong phòng chống dịch Đăng ngày 20-09-2021 13:09
  • Mở luồng xanh riêng cho xe vận tải hàng nông sản Quảng Nam vào Đà Nẵng Đăng ngày 18-09-2021 14:01
  • Tập trung làm tốt công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân Đăng ngày 16-09-2021 21:45
  • Chủ động thực hiện các biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Đăng ngày 15-09-2021 20:10
  • Phường An Hải Tây phải giữ vững “vùng Xanh” an toàn Đăng ngày 14-09-2021 07:54
  • Giao các quận huyện chủ động kế hoạch tiêm vắc xin cho người trên 18 tuổi toàn thành phố Đăng ngày 12-09-2021 20:37
  • Tạo điều kiện cho người dân được ra ngoài mua vật liệu, dụng cụ... để chèn, chống nhà cửa để chống bão Đăng ngày 10-09-2021 23:22
  • Khẩn trương ứng phó với cơn bão số 5 nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch Đăng ngày 10-09-2021 19:04
  • Phát huy mạnh mẽ vai trò của các Ban điều hành, Tổ Covid cộng đồng ở khu dân cư Đăng ngày 08-09-2021 14:59
  • Tập trung chuẩn bị chu đáo cho công tác tiêm vắc-xin toàn thành phố Đăng ngày 07-09-2021 20:56