Chỉ đạo phòng, chống virus nCoV

  • Tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 Đăng ngày 21-11-2022 21:50
  • Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, khuyến khích người dân tham gia công tác phòng, chống dịch Đăng ngày 02-08-2022 18:07
  • Tập trung xử lý quyết liệt các điểm nóng tại khu công nghiệp Đăng ngày 16-12-2021 20:43
  • Quyết liệt, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới Đăng ngày 13-12-2021 20:54
  • Quản lý nghiêm các khu vực phong toả Đăng ngày 09-12-2021 20:04
  • Phải đánh giá thật kỹ nguy cơ mới có biện pháp xử lý và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Đăng ngày 24-11-2021 21:47
  • Bổ sung đối tượng và thay đổi thời gian triển khai tiêm chủng vaccine Pfizer Đăng ngày 19-11-2021 10:08
  • Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đăng ngày 18-11-2021 22:07
  • Triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ Đăng ngày 17-11-2021 01:54
  • Cảnh giác cao độ với nguy cơ dịch bệnh Đăng ngày 04-11-2021 13:31