Đẩy mạnh tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19
Đăng ngày 04-09-2022 16:57, Lượt xem: 356

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 và đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại thì việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 một biện pháp quan trọng, cấp bách trong công tác phòng chống dịch, ngày 31-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 4789 /UBND-SYT về đẩy mạnh tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19.

Tính đến ngày 27/8/2022, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (Mũi 4) ở người trên 1 tuổi của thành phố Đà Nẵng đạt 46,28% và là một trong những tỉnh/thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định thấp trong cả nước.

Theo quy định của Bộ Y t tại công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19, đối tượng tiêm mũi 4 gồm: người từ 50 tuổi, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ các phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 và đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại thì việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 một biện pháp quan trọng, cấp bách trong công tác phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Thủ trưởng các sở, ban, ngành phải cùng với các địa phương chịu trách nhiệm vận động, tuyên truyền các đối tượng thuộc quản lý tham gia tiêm chủng mũi 4 đầy đủ theo quy định và đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng mũi 4 của thành phố là đạt 70% trong tháng 8/2022 và 80% trong tháng 9/2022.

Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Du lịch, Công Thương chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các trường, trung tâm, công ty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực do ngành quản lý trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát các đối tượng chưa tiêm mũi 4 thực hiện việc tiêm chủng theo quy định. Cụ thể đối tượng có chỉ định tiêm mũi 4 do các ngành quản lý là: người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm có nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như: Giáo viên, người làm việc tại các trường, trung tâm; Người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải; Người cung cấp dịch vụ thiết yếu; Người làm việc tại cơ sở dịch vụ du lịch; Người làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, công ty, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu tỷ lệ tiêm mũi 4 cho các đối tượng thuộc quản lý không đạt mục tiêu tiêm chủng đề ra của thành phố, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với UBND các quận, huyện để tổ chức công tác tiêm chủng; theo dõi, quản lý tình hình tiêm mũi 4 các đối tượng thuộc quản lý.

Đồng thời, chịu trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo hàng tuần tình hình tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc quản lý và gửi về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) trước 15 giờ 00 ngày thứ sáu hàng tuần theo biểu mẫu đính kèm (thời gian thực hiện báo cáo bắt đầu từ tuần 35, riêng báo cáo của tuần 35 sẽ báo cáo trước 15 giờ 00 ngày 05/9/2022). Thủ trưởng các sở chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác triển khai và tỷ lệ tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID19 cho các đối tượng do đơn vị quản lý.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp thuộc khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khẩn trương rà soát các đối tượng công nhân, người làm việc chưa tiêm mũi 4 và thực hiện việc tiêm chủng theo quy định.

Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp và người đứng đầu các công ty, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người lao động không đạt mục tiêu tiêm chủng đề ra của thành phố, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp và Người đứng đầu các công ty, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với UBND các quận, huyện để tổ chức công tác tiêm chủng; theo dõi, quản lý tình hình tiêm mũi 4 cho các đối tượng thuộc quản lý để tuyên truyền, đôn đốc tiêm chủng. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo hàng tuần tình hình tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc quản lý và gửi về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) trước 15 giờ 00 ngày thứ sáu hàng tuần theo biểu mẫu đính kèm (thời gian thực hiện báo cáo bắt đầu từ tuần 35, riêng báo cáo của tuần 35 sẽ báo cáo trước 15 giờ 00 ngày 05/9/2022)..

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn khẩn trương rà soát lực lượng cán bộ y tế chưa được tiêm mũi 4, đối tượng bệnh nhân hiện đang điều trị tại các đơn vị chưa được tiêm mũi 4 theo quy định và thực hiện tổ chức tiêm chủng theo quy định; sớm hoàn thành việc tiêm chủng cho lực lượng cán bộ y tế. Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế phải tích cực, gương mẫu trong việc tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Kịp thời đề xuất nhu cầu vắc xin và cấp phát vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương để triển khai đảm bảo an toàn và đạt mục tiêu tiêm chủng đề ra. Tổng hợp, báo cáo tình hình tiêm mũi 4 của các đối tượng có chỉ định trên địa bàn thành phố và báo cáo UBND thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan truyền thông chủ động phố hợp với ngành y tế tích cực thông tin, tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích của việc tiêm vắc xin, tác dụng và hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin nhằm bảo vệ bản thân và cộng đồng đấu tranh, phản bác các thông tin không đúng về vắc xin. Phối hợp với ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo và các đơn vị có liên quan triển khai chiến dịch “Bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19” và chiến dịch “Vui trung thu và tựu trường an toàn”.

Chủ tịch UBND các quận huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng. Trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao cần phải được tiêm chủng mũi 4 kịp thời như: người từ 50 tuổi, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

Cung cấp đầu mối liên lạc, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng.

Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành để rà soát, thống kê chính xác số đối tượng có chỉ định tiêm mũi 4 trên địa bàn. Chịu trách nhiệm dự trù bổ sung sổ lượng vắc xin phòng COVID-19 để đạt mục tiêu tiêm chủng đề ra, sử dụng hết số lượng vắc xin được cấp, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác