Giới thiệu Địa danh Quảng Nam – Đà Nẵng
Địa danh của Quảng Nam – Đà Nẵng khá phong phú, có thể đến nhiều ngàn. Ngoài địa danh thuần Việt, còn có địa danh gốc Chăm, gốc Hán, gốc dân tộc thiểu số, gốc Pháp…. Cổng Thông tin Điện tử thành phố trân trọng giới thiệu với độc giả các địa danh của Quảng Nam - Đà Nẵng.


Phần địa danh này được trích từ sách Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2010, do tác giả Thạch Phương và Nguyễn Đình An chủ biên với sự tham gia biên soạn của các tác giả: Bùi Chí Hoàng, Hoàng Châu Ký, Hồ Hải Học, Lâm Quang Huyên, Lê Khôi, Lê Trí Viễn, Mai Phước Ngọc, Nguyễn Đình An, Nguyễn Phúc, Nguyễn Phước Tương, Nguyễn Thanh Lợi, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Xuân, Phan Văn Hường, Thạch Phương, Trần Nam Tiến, Trần Viết Ngạc, Võ Văn Thắng.

Cổng TTĐT thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT