Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sử dụng xe nâng hàng
Đăng ngày 19-12-2018 14:25, Lượt xem: 184

Công ty chúng tôi có sử dụng công nhân vận hành xe nâng hàng và những công nhân này đã có chứng chỉ vận hành xe nâng hàng. Như vậy công ty chúng tôi có phải tổ chức cho những công nhân này huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sử dụng xe nâng hàng hay không?

Trả lời:

Công việc vận hành xe nâng hàng (dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên) là công việc thuộc công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vì vậy ngoài việc được đào tạo và đã được cấp chứng chỉ vận hành xe nâng hàng thì yêu cầu những công nhân đó phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn và xử lý sự cố... đối với công việc vận hành xe nâng hàng theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác