Về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Đăng ngày 19-12-2018 14:25, Lượt xem: 109

Tôi làm công việc lái xe nâng hàng cho một công ty sản xuất bao bì tại Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, tuy nhiên, hàng năm tôi không được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ. Các đơn vị trong KCN  vẫn tổ chức huấn luyện, tôi muốn tham gia có được không?

Trả lời:

Bạn cần đề nghị công ty bạn tổ chức công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ, bởi việc này hết sức cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động cũng như cung cấp cho người lao động các kỹ năng cần thiết để đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP thì đối với vi phạm về quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cụ thể không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động thì bị xử lý vi phạm hành chính như sau:

“2. Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.”

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm. 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác