Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố
Chủ tịch UBND thành phố
Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh

Lê Trung Chinh
- Ngày sinh: 20/02/1969
- Quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ giáo dục; Cử nhân sư phạm Toán

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên;
+ Phó Bí thư Thành ủy;
+ Chủ tịch UBND thành phố.

- Tóm tắt quá trình Công tác
+ 4/2007 - 6/2010: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 7/2010 - 02/2016: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 3/2016 - 12/2018: Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn;
+ 19/12/2018: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
+ 09/12/2020: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng


Các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Kỳ Minh
-Ngày sinh: 01/05/1971.
-Quê quán: Hòa Liên, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản lý và kinh doanh Công nghiệp.

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên.
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Tóm tắt quá trình công tác:
+1995 - 2008: Công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
+2008 – 2014: Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng.
+ 6/2014 – 12/2015: Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
+ 29/12/2015: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:

Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại; Dịch vụ Logistic; Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); Cải tạo, phát triển lưới điện phân phối của thành phố; Thủy sản nông lâm; Phát triển nông thôn, miền núi; Thống kê; Ngoại vụ; Kinh tế đối ngoại (trừ Phi chính phủ nước ngoài); xúc tiến đầu tư; Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; Chương trình Biển Đông hải đảo; Chương trình Tam Nông; Kinh tế biển; Khí tượng thuỷ văn; Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống cháy rừng; Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; hợp tác vùng, liên vùng; Tổng hợp, phân tích, dự báo và báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố theo định kỳ.

Theo dõi, chỉ đạo toàn bộ công tác liên quan đến dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Dự án khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao và Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung (kể cả giải tỏa đền bù và đầu tư hạ tầng).

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Nam
- Ngày sinh: 19/10/1970.
- Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật.

- Chức vụ:
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT