Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
3271 Công văn số 4303/UBND-KTN v/v hình thành Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm TP Đà Nẵng
3272 Công văn số 4401/UBND-QLĐTh v/v thu hồi đi hẳn đối với 23 hộ thuộc diện giải tỏa dự án Khu TĐC Hòa Nhơn
3273 Công văn số 4373/UBND-QLĐTư v/v xử lý vướng mắc trong triển khai dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế
3274 Quyết định số 3299/QĐ-UBND v/v phê duyệt Tổng MBQH xây dựng chi tiết TL 1:500 khu đất nút giao thông đường Nguyễn Văn Thoại và đường Ngũ Hành Sơn
3275 Công văn số 4344/UBND-QLĐBGT v/v liên quan đến triển khai công tác giải tỏa đền bù đường gom đường sắt từ Km 799+120-km 800+125
3276 Quyết định số 3312/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Bãi rác Khánh Sơn
3277 Công văn số 7855/BTC-QLCS v/v đưa thông tin đấu giá, đấu thầu TSNN lên Trang thông tin về tài sản Nhà nước
3278 Quyết định số 3739 /QĐ-UBND v/v phê duyệt giảm tiền thuê đất năm 2012, 2013, 2014 đối với một số tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
3279 Công văn số 1449/VP-KTTH v/v thông báo văn bản mới ban hành của trung ương
3280 Công văn số 4744/UBND-QLĐTư v/v các nhà thầu không đảm bảo năng lực, thường xuyên có dấu hiệu trì trệ, chậm trễ tiến độ, vi phạm hợp đồng