Thông báo nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024
Đăng ngày 20-04-2024 05:28, Lượt xem: 1093

Căn cứ khoản 3, Điều 111; điểm c, d, e, khoản 1, Điều 112, Mục 2, Chương VII Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019 và thực hiện Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phổ Đà Nẵng thông báo như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024, công chức, viên chức  được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024, cụ thể:

- Nghỉ 02 ngày 27,28/4/2024 (Thứ Bảy, Chủ nhật): Ngày nghỉ hằng tuần.

- Nghỉ 01 ngày 29/4/2024 (Thứ Hai): Ngày hoán đổi cho ngày nghỉ hằng tuần (làm bù vào ngày thứ Bảy, 04/5/2024).

- Nghỉ 01 ngày 30/4/2024 (Thứ Ba): Ngày Chiến thắng.

- Nghỉ 01 ngày 01/5/2024 (Thứ Tư): Ngày Quốc tế Lao động.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

3. Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

4. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố về thời gian treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ, tết, sự kiện chính trị năm 2024 trong các ngày từ ngày 28/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024.

5. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác