Thông báo mời chào giá các dịch vụ tư vấn đấu thầu
Đăng ngày 17-04-2024 17:29, Lượt xem: 66

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá: Gói thầu tư vấn đấu thầu xác định giá đất của 58 lô đất ở trên địa bàn thành phố để làm cơ sở xcas định giá khởi điểm đấu giá có giá gói thầu là 181.366.600 đồng, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của các đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 7, 8 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận Văn thư - Tầng 8 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

b) Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Gửi đến Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Tầng 7, 8 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

3. Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày yêu cầu báo giá được ban hành.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tinh Địa điểm thực hiện dịch vụ Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1 Chi phí Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 01 Gói Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 15 ngày
2 Chi phí Tư vấn Thầm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thầm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 01 Gói Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 15 ngày

Để phục vụ báo giá, quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác