Báo giá dịch vụ thuê tư vấn xác định giá đất Khu Siêu thị tại Khu đất A12 thuộc Khu tái định cư số 6 vệt khai thác quỹ dất dọc tuyến đường ĐT 602, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-04-2024 09:25, Lượt xem: 46

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 23/3/2024 của UBND thành phố về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu Siêu thị tại Khu đất A12 thuộc Khu tái định cư số 6 vệt khai thác quỹ dất dọc tuyến đường ĐT 602, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Kết luận của UBND thành phố tại phiên họp ngày 29/3/2024 theo Thông báo số 129/TB-VP ngày 29/3/2024 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tại Công văn số 227/TTPTQĐ-QL&PTQĐ ngày 01/4/2024 về việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu Siêu thị tại Khu đát A12 thuộc Khu tái định cư số 6 vệt khai thác quỹ dất dọc tuyến đường ĐT 602, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ thuê tư vấn xác định giá đất của khu đất nêu trên tại thời điểm hiện nay và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 08/4/2024.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính  gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác