Thông báo tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết dự án: Hoàn thiện, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
Đăng ngày 04-04-2024 09:24, Lượt xem: 34

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định bằng hình thức chỉ định thầu để thực hiện gói thầu Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết đối với dự án: Hoàn thiện, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP do Văn phòng làm chủ đầu tư như sau:

1. Chủ đầu tư

 Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Tên gói thầu

Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết đối với dự án: Hoàn thiện, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

3. Nội dung thực hiện

Thực hiện lập Đề cương và dự toán chi tiết theo quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về lập Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các hướng dẫn liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

Thông tin dự án cụ thể như sau:

a) Tên dự án: Hoàn thiện, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

b) Tóm tắt nội dung, quy mô

- Bổ sung các chức năng theo yêu cầu Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về Quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đặc biệt:

+ Thí điểm tích hợp 03 trang thông tin điện tử của khối sở, ban, ngành (01 trang); khối quận/huyện (01 trang); khối phường/xã (01 trang) là thành phần của Cổng thông tin điện tử thành phố theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP.

+ Rà soát, triển khai đầy đủ, đảm bảo chức năng của Cổng Thông tin điện tử thành phố theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

- Hoàn thiện hệ thống đa phương tiện cho Cổng Thông tin điện tử thành phố và trên các nền tảng xã hội; quản lý kho dữ liệu truyền thông;

- Tích hợp thông tin từ Trang thông tin điện tử của Đảng bộ, HĐND thành phố, Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

4. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

(Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác