Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2023, 7 tháng năm 2023
Đăng ngày 03-08-2023 08:58, Lượt xem: 143

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch do UBND thành phố đã ban hành ngay từ đầu năm 2023, như: Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2023; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 18/01/2023 về thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

(Xem nội dung báo cáo chi tiết tại file kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác