Lịch công tác tuần 14 năm 2024 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 01-04-2024 07:44, Lượt xem: 429
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 01/04

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh đi công tác (đến hết ngày 05/4/2024)

Theo Ch/trình

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Bộ Tư pháp về tiến độ thẩm định hồ sơ xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 của Quốc hội (bước 2)

Hà Nội

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường làm việc tại cơ quan

PLV

-10:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường đi công tác

Hà Nội

C

 

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoàn thiện lấy ý kiến bước 2 hồ sơ xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 của Quốc hội

Hà Nội

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo chuyên đề đất đai

PHGB, tầng 3

-14:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường tham dự các phiên họp của Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách QH15 (đến hết ngày 02/4/2024)

Hà Nội

Thứ Ba 02/04

 

S

 

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế, xử lý các vướng mắc GPMB huyện Hòa Vang

Theo Ch/trình

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề đô thị

PHGB, tầng 3

C

 

-13:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

80 Lê Lợi

-14:30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo Phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất phân lô hiện có để phục vụ bố trí tái định cư, báo cáo quyết toán chi phí hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng dự án Địa điểm kiểm tra hàng hóa tại KCN Hòa Khánh mở rộng

PH số 1, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo chuyên đề về môi trường

PHGB, tầng 3

Thứ Tư 03/04

 

S

 

-08:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy.

HT số 3, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  3 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian đến

HT số 1, tầng 2

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề đất đai

PH số 1, tầng 3

C

 

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy

PH Thường vụ

-16:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh,Phó Chủ tịch Lê Quang Nam,Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự họp với Thường trực HĐND thành phố về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 của Quốc hội

HT số 1, tầng 2

-14:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề giao thông

PH số 1, tầng 3

-14:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường nghe báo cáo dự thảo Đề án “Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh bậc tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Đề án “Xây dựng mô hình trường học an toàn - phòng, chống thiên tai tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

PHGB, tầng 3

Thứ Năm 04/04

 

S

 

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đi công tác.

Hà Nội

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường nghe báo cáo Kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố năm 2024

PHGB, tầng 3

C

 

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự họp Ban Biên tập, Ban soạn thảo về hoàn thiện lấy ý kiến bước 2 hồ sơ xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 của Quốc hội

Trụ sở BKHĐT

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

-14:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự Hội nghị kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4) và phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã

Khách sạn T26

Thứ Sáu 05/04

 

S

 

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể quý I/2024

HT Thành ủy

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng tư vấn kiến trúc thành phố

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường đi kiểm tra thực tế tại quận Cẩm Lệ

Theo Ch/trình

C

 

-14:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)

HT Thành ủy

Thứ bảy 06/04

 

S

 

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường nghe báo cáo tiến độ CCN Cẩm Lệ và CCN Hòa Liên

PHGB, tầng 3

                                                           

 VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT