Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Võ Văn Chúc
Đăng ngày 24-02-2023 18:45, Lượt xem: 438

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 16-2-2023 về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Chúc, trú tại số 02 Trần Nguyên Đán, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (lần đầu).

Ông Võ Văn Chúc khiếu nại bồi thường về đất và bố trí đất tái định cư theo phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố tại Quyết định số 8741/QĐ- UBND ngày 23-11-2009 (thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và dự án mở rộng Trung tâm huấn luyện bóng đá tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiêu) và khiếu nại Quyết định số 6173/QĐ-UBND ngày 22-7-2011 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt giải quyết kiến nghị đối với các hộ thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án Mở rộng Trung tâm Huấn luyện bóng đá (SHB) tại phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và yêu cầu bồi thường đất ở và bố trí tái định cư.

Theo kết quả xác minh, hộ ông Võ Văn Chúc (diện thu hồi đi hẳn tại dự án mở rộng Trung tâm huấn luyện bóng đá SHB Đà Nẵng, hồ sơ đền bù số 247), chủ hộ sử dụng đất có Đơn xin giao đất và sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở được UBND phường Hòa Khánh (cũ) xác nhận thời điểm năm 2-5-2000, đối chiếu bản đồ 64/CP thuộc thửa đất số 267, tờ bản đồ số 22, diện tích 704m2 đất màu do xã quản lý, chủ hộ sử dụng đất và tự chuyển mục đích xây dựng nhà trên đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp do UBND xã phường quản lý, có thời điểm sau ngày 1-7-2004.

Qua đó cho thấy, chủ hộ sử dụng đất có nguồn gốc đất do nhà nước quản lý, loại đất màu, chủ hộ sử dụng đất và tự chuyển mục đích xây dựng nhà trên đất có nguồn gốc đất nông nghiệp do UBND xã phường quản lý, thời điểm sử dụng sau ngày 1-7-2004 đến thời điểm thu hồi; chủ hộ có các giấy tờ giao đất nêu trên nhưng chưa hoàn thành thủ tục giao đất theo quy định tại Điều 16, 17, 18 và Điều 19 Nghi định số 88-CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trên cơ sở nguồn gốc đất, hiện trạng và quy định của pháp luật, việc bồi thường đất được thực hiện theo Quyết định số 71/2007/QĐ- UBND ngày 20/12/2007 của UBND thành phố, cụ thể: hỗ trợ 80% nhà, vật kiến trúc xây dựng trên đất xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch trên đất chưa chuyển đổi thành đất ở là đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND; hỗ trợ đơn giá đất trồng cây hàng năm hạng I, 35.000 đồng/m2 là đúng quy định tại Bảng giá số 5 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBNp ngày 20-12-2008 của UBND thành phố về ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; không bố trí tái định cư là đúng với quy định tại khoản 1 Điều 44 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND. Ngoài ra, hỗ trợ thêm 20.000.000 đồng là tạo điều kiện cho chủ hộ ổn định cuộc sống sau giải tỏa. Do vậy, nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Chúc là sai và yêu cầu của ông Võ Văn Chúc nêu trên là không có cơ sở giải quyết.

Từ nhận định và căn cứ nên trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên kết quả phê duyệt đền bù và hỗ trợ đối với hộ ông Võ Văn Chúc thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng Trung tâm Huấn luyện bóng đá (SHB) tại phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, được phê duyệt tại Quyết định số 8741/QĐ-UBND ngày 23-11-2009 và Quyết định sổ 6173/QĐ- UBND ngày 22/7/2011 cùa Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Chúc về việc bồi thường đất và bố trí tái định cư khi triển khai thực hiện dự án mở rộng Trung tâm Huân luyện bóng đá (SHB) tại phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và yêu cầu bồi thường đất ở, bố trí tái định cư.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Võ Văn Chúc không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác