Dự án: Cải tạo, sửa chữa Tuyến đường liên thôn 5 - Phú Sơn 2 (Hố Đề)
Đăng ngày 31-03-2021 08:54

Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Tuyến đường liên thôn 5 - Phú Sơn 2 (Hố Đề).

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND huyện Hoà Vang.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tuyến đường liên thôn 5 (doanh trại bộ đội 355) - Phú Sơn 2 (Hố Đề) nhằm mục tiêu tạo tuyến đường ngang kết nối giao thông từ đường ĐH8 đến đường từ QL14B đi Phú Sơn 2, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân khu vực thôn 5 đến thôn Phú Sơn 2, hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn khu vực xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng tuyến đường liên thôn 5 - Phú Sơn 2 (Hố Đề) theo quy mô đã được UBND thành phố thống nhất chủ trương tại Công văn số 7446/UBND-SKHĐT ngày 04/11/2019, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Tuyến đường sau khi xây dựng đạt yêu cầu đường cấp V theo Tiêu chuẩn TCXDVN: 4054-2005;

- Chiều dài tuyến: 1.860m;

- Mặt cắt ngang: Bn=(1,0+5,5+1,0)=7,5m;

- Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc >= 100Mpa.

- Kết cấu mặt đường làm mới bằng bê tông nhựa trên nền cấp phối đá dăm.

- Kết cấu mặt đường có tận dụng nền mặt đường cũ bằng bê tông nhựa trên nền mặt đường cũ.

- Hệ thống thoát nước ngang đường: Tận dụng các cống thoát nước ngang đường băng bê tông cốt thép hiện trạng, nối dài cống thoát nước đủ bề rộng nền mặt đường sau khi cải tạo, nâng cấp. Xây dựng mới các cống thoát nước ngang đường bê tông cốt thép đảm bảo thoát nước theo quy định.

- Gia cố mái taluy nền đường đắp các đoạn đường qua ruộng bằng tấm ốp bê tông cốt thép kích thước (40x40x5)cm.

- Tổ chức giao thông theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 của Bộ giao thông vận tải.

Tổng mức đầu tư dự án: 11.860.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí Đền bù, giải tỏa (tạm tính): 2.531.712.000 đồng

- Chi phí xây dựng sau thuế: 7.945.190.000 đồng.

- Chi phí QLDA, TVĐTXD, CPK: 950.884.241 đồng.

- Chi phí dự phòng: 432.213.759 đồng

Hình thức đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn ngân sách huyện Hòa Vang.

Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp IV

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách huyện Hòa Vang theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 7446/UBND-SKHĐT ngày 04/11/2019. Trong đó:

+ Vốn ngân sách thành phố: 9,33 tỷ đồng.                                      .

+ Vốn ngân sách huyện Hòa Vang: 2,53 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 vốn ngân sách thành phố bố trí 50 triệu đồng đê thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 cua UBND thành phố.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT