UBND Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn

Website: https://camle.danang.gov.vn/

Lãnh đạo UBND quận:

1. Chủ tịch: HỒ VĂN KHOA

Điện thoại: 0914010001 - 3676777

2. Phó Chủ tịch: VÕ THIÊN SINH

Điện thoại: 0914031506 - 3674090

Các phòng ban chuyên môn:

Phòng, ban Lãnh đạo Họ tên Số điện thoại Số điện thoại phòng

Văn phòng HĐND và UBND quận

Chánh VP

Phạm Đăng Khoa 0905322832 3674159

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

Võ Linh Thể

0905449899

3674169

Phòng Nội vụ

Trưởng phòng

Lê Kim Hùng  0913436817

3674163

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng

Trương Xuân Hòa  0905201203

3674173

Chi nhánhVăn phòng ĐKQSDĐ

Giám đốc

Lê Xuân Long

0905007177

3674309

Phòng

Quản lý đô thị

Trưởng phòng

Lê Hoài Nam

0905194999

 

3674371

Phòng LĐ,TB&XH

Trưởng phòng

Lê Đức Vũ

0905169977

3674168

Phòng Văn hoá – 
Thông tin

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Ái            

0914111078

3676170

Trung tâm VH-TT&TT

Giám đốc

Kiều Phan Tuấn

0905237299

3674566

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng

Phạm Hồng Thái

0935115599

3674215

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

Trần Trung Thanh

0942017729

3674161

Phòng Y tế

Trưởng phòng

Ngô Thị Lẫm

0903544736

3675827

Thanh tra nhà nước

Chánh thanh tra Nguyễn Thị Hiền 0974319900

3674164

Ban Quản lý dự án

Trưởng Ban

Lê Trùng Dương

0935979877

3672909

Trung tâm dân số

Giám đốc

Lê Thị Ngọc Diệp

0905001014

3674466

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Đội Trưởng

Phùng Thanh Hoàng

0905556869

3674162

Ban Quản lý chợ

Phó ban 

Ngô Thanh Thu

0905178178

 

Hội Chữ Thập đỏ

Chủ tịch

Đặng Văn Khánh

0935303373

 

Ban Giải phóng mặt bằng

Trưởng Ban

Huỳnh Đình Thống

0914469888

 

Các phường thuộc quận:

TT

UBND phường

Điện thoại

Email

1

UBND phường Khuê Trung

0236. 3846213

ubndpkhuetrung@danang.gov.vn

2

UBND phường Hoà Xuân

0236. 3846494

unbdphoaxuan@danang.gov.vn

3

UBND phường Hoà Thọ Đông

0236. 3879272

ubndphoathod

ng@danang.gov.vn

4

UBND phường Hoà Thọ Tây

0236. 3675251

unbdphoathotay@danang.gov.vn

5

UBND phường Hoà Phát

0236. 3660436

unndphoaphat@danang.gov.vn

6

UBND phường Hoà An

0236. 3660253

ubndphoaan@danang.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT