Lịch tiếp công dân tháng 4/2024 của các Sở, ban, ngành
Đăng ngày 01-04-2024 16:55, Lượt xem: 83

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2024 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 19 đơn vị tiếp công dân tại phòng Tiếp Công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng), cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 09 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 217.

Sở Tài chính:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 825 946.

Thanh tra thành phố:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 05 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 837 532.

Sở Nội vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 079.

Sở Tư pháp:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 09 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 822.

Sở Xây dựng:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 134.

Sở Giao thông Vận tải:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 háng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 683 677.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 09 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 810 113.

Sở Văn hóa và Thể thao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 886 761.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 566 666.

Sở Công thương:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 548.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 01, 08 tháng 4 năm 2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 08, 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 821 064.

Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 865 426.

Sở Y tế:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024. 

Số điện thoại liên hệ: 3 821 206.

Sở Thông tin và Truyền thông:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 849 979.

Sở Ngoại vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 188.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 822 603.

Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 08, 10 tháng 4 năm 2024.

Số điện thoại liên hệ: 3 840 332.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT