Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.868336   Fax: 02363.868336

Website:  http://chuthapdodanang.org.vn/   Email:  danangrc@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hòa bình – hữu nghị, góp phần thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội vì hạnh phúc của nhân dân.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hội, với 7 lĩnh vực trọng tâm đã được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ, bao gồm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; Tham gia phòng ngừa ứng phó thảm hoạ. Với 4 tính chất đặc thù: tính xã hội sâu sắc, tính chuyên nghiệp, tính hệ thống, tính quốc tế.

Thông tin lãnh đạo:

Chủ tịch hội: Lê Thị Như Hồng, 

Phó Chủ tịch : Thái Thị Hà 

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Ban CT xã hội và phòng ngừa thảm họa

02363. 868334

02

Ban Tuyên huấn Thanh thiếu niên

02363. 866142

03

Ban Chăm sóc sức khỏe

02363. 868336

04

Văn phòng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện

02363. 866142

05

Văn phòng, kế toán

02363. 868336

06

TT nuôi dưỡng trẻ mồ côi

02363. 968987

07

TT hướng nghiệp từ thiện

02363. 969376

08

TT huấn luyện sơ cấp cứu

02363. 967117

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT