Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
Đăng ngày 12-06-2018 09:11, Lượt xem: 113

Để được cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng - số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương có nhu cầu cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy xác nhận đăng ký vũ khí công cụ hỗ trợ.

Đối với các loại công cụ hỗ trợ không phải cấp Giấy phép sử dụng(theo quy định tại khoản 1, Điều 21, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ) thì sau khi mua phải mang công cụ hỗ trợ kèm theo hóa đơn hoặc phiếu xuất kho đến cơ quan Công an đã cấp Giấy phép mua để đăng ký

Thời hạn hoàn thành thủ tục trong 05 ngày làm việc.

Thông tin chi tiết có thể xem thêm Tại đây.

CỔNG TTĐT TP
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT