Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất các khu đất (Lần 03)
Đăng ngày 16-05-2023 20:58, Lượt xem: 75

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III tại Báo cáo kiểm toán kèm theo Công văn số 126/KTNN-TH ngày 03/5/2019, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 5110/UBND-KT ngày 16/9/2022 của UBND thành phố và Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố - Hồ Kỳ Minh tại Công văn số 1546/VP-KT ngày 05/5/2023 của Văn phòng UBND thành phố; trong đó kiến nghị xác định lại gái đất các thửa đất như sau:

TT Tên thửa đất Thời điểm xác định giá đất
1 Thửa đất số 79 Quang Trung có diện tích 1.213 m2 Tháng 11/2011
2 Thửa đất số 59 Lê Duẩn có diện tích 752,5 m2 Tháng 12/2010
3 Thửa đất số 26 Bạch Đằng có diện tích 1.011,1 m2 Tháng 01/2014

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất của các khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm nêu trên.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/5/2023.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác