Thông báo: Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất 1.000 tấn/ngày đêm theo hình thức PPP
Đăng ngày 03-06-2022 15:51

Hiện, Đà Nẵng đang triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất 1.000 tấn/ngày đêm (gọi tắt là Dự án), địa điểm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố (thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cổng thông tin điện tử thành phố thông báo khảo sát đến các Nhà đầu tư quan tâm đến Dự án được biết để đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tin chi tiết về thông báo khảo sát xem tại file đính kèm (gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh):

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT