Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Chiến Thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022
Đăng ngày 29-04-2022 09:55

Ngày 06/4/2022, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022 (Văn bản có gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phổ và UBND quận, huyện).

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND. Lưu ý việc treo cờ và khẩu hiệu thực hiện nghiêm theo Hướng dẫn số 193/HD-SVHTT ngay 17/8/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao, Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 20/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT