Kết luận của lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố tại buổi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn giao thông tại công trình cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý
Đăng ngày 26-04-2022 08:49

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thành Tiến, Thành ủy viên, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì buổi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn giao thông tại cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác công trình, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị các đơn vị tham gia buổi kiểm tra thực tế theo chức năng nhiệm vụ triển khai khắc phục ngay một số vẫn đề còn bất cập; đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo một số nội dung, chi tiết xem tại file đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT