Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá các tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân (Lần 02)
Đăng ngày 25-01-2022 14:01

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tải sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân vê tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và Phòng Thi hành án Quân Khu 5;

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá các tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm:

TT     Tên tài sản   Đơn vị tính  Số lượng
1 Điện thoại di động các loại Chiếc 56
2 Xe máy, mô tô các loại Chiếc 12
3 Xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Chiếc 01
4 Xe ô tô nhãn hiệu Mazda Chiếc 01
5 Máy tính xách tay   Chiếc 04
6 Máy tính bảng Samsung  Chiếc 01
7 Máy Ipad Chiếc 01

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ xác định giá trị các tài sản nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/01/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác