Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị các khu đất (Lần 02)
Đăng ngày 25-01-2022 14:00

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố tại Yêu cầu định giá tài sản số 707/CSĐT-KT, số 708/CSĐT-KT ngày 12/4/2021, số 2589/CSĐT-KT, số 2590/CSĐT-KT, số 2591/CSĐT-KT, số 2592/CSĐT-KT, số 2593/CSĐT-KT, số 2594/CSĐT-KT, số 2595/CSĐT-KT, số 2596/CSĐT-KT, số 2597/CSĐT-KT, số 2598/CSĐT-KT, số 2599/CSĐT-KT, số 2600/CSĐT-KT, số 2601/CSĐT-KT ngày 23/7/2021 và Công văn số 4557/CSĐT-KT ngày 16/12/2021 về việc định giá tài sản. Trong đó đề nghị định giá 15 khu đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của các tài sản nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá các khu đất nêu trên (chi tiết giá của từng khu đất) và gửi về Sở Tài chính trước ngày 28/01/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan. 

(Cụ thể tên khu đất và thời điểm xác định giá xem chi tiết tại văn bản kèm theo).

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác