Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (lần 2)
Đăng ngày 07-01-2022 09:02, Lượt xem: 304

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính mời các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (đợt 3) gồm 03 đề tài sau:

1. Nghiên cứu và chế tạo thiết bị thông minh phục vụ lựa chọn thực phẩm sạch tại thành phố Đà Nẵng.

2. Nghiên cứu tình trạng tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ 30-60 tuổi và xây dựng, đề xuất một số giải pháp can thiệp, ứng dụng quản lý làm giảm ung thư cổ tử cung tại thành phố Đà Nẵng.

3. Nghiên cứu hiện trạng, phân bổ quần thể linh trưởng tại Bán đảo Sơn Trà nhằm đánh giá tổng quan về mức độ cân bằng sinh thái, đưa ra các giải pháp quản lý, bảo tồn phù hợp.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ: http://dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ/Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ/Mục II - Các hướng dẫn, biểu mẫu phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Phần Thông báo.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17 giờ 30, thứ sáu ngày 11 tháng 02 năm 2022.

- Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng - Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn./.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác