Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của các khu đất
Đăng ngày 02-01-2022 19:07, Lượt xem: 159

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố tại các Quyết định phê duyệt đấu giá quyên sử dụng đối với 163 khu đất trên địa bàn thành phố;

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất của các khu đất theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm hiện nay,

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá các khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/01/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

(Chi tiết các khu đất tại phụ lục kèm theo).
 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác