Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp (Tính đến ngày 30/9/2021)
Đăng ngày 22-11-2021 08:11

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp tại thành phố Đà Nẵng (Tính đến ngày 30/9/2021), bao gồm: Danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập, Tổ chức Giám định tư pháp theo vụ việc, Giám định viên tư pháp, Giám định viên tư pháp theo vụ việc.

 (Xem chi tiết tại file danh sách đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT