Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (đợt 3)
Đăng ngày 17-11-2021 10:32

Căn cứ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố năm 2021 (đợt 3), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021 (đợt 3)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT