Kỳ thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021
Đăng ngày 29-10-2021 13:32

Thực hiện Công văn số 3569/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 13/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối họp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021 và Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn tổ chức đăng kv dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nang thông báo cho người lao động trên địa bàn thành phố biết và đăng ký tham gia, nội dung như sau:

Người lao động đăng ký tham gia chương trình EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm:

Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS - TOPIK).

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua Vòng 1 mới được tham dự Vòng 2. Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Thông tin chi tiết xem tại file Công văn đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT