Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị tài sản (lần 02)
Đăng ngày 20-10-2021 17:14

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố tại Yêu cầu định giá tài sản số: 2864/CSĐT ngày 23/8/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố; trong đó đề nghị giá khởi điểm của diện tích đất 68,4m2 địa chỉ số 186 Trần Phú, thời điểm định giá ngày 27/4/2009.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá các tài sản nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá và các Chi nhánh Doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất có diện tích đất 68,4m2 địa chỉ số 186 Trần Phú, thời điểm định giá ngày 27/4/2009 và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 22/10/2021.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thấm định giá tham gia chào giá.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT