Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Đăng ngày 29-09-2021 10:18

Theo Công văn số 153/TTKQH-TH ngày 20/9/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội; ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 20/10/2021, dự kiến bế mạc vào ngày 13/11/2021. Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt:

- Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/10 đến ngày 03/11/2021).

- Đọt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 08/11 đến ngày 13/11/2021).

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nằng tồ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chỉnh tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nang đến 07 điểm cầu tại các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nằng. Cụ thể xem tại file kèm theo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT