Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-09-2021 09:10

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Đối tượng:

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với trường hợp không sinh sống tại thành phố Đà Nẵng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Tốt nghiệp tiến sĩ thì chuyên ngành đào tạo ở bậc tiến sĩ và ngành tốt nghiệp đại học phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức.

- Có một quốc tịch và quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển của cơ quan;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên,có chuyên ngành đào tao phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

(Xem chi tiết kế hoạch và Mẫu đăng ký tuyển dụng công chức tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT