Thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X
Đăng ngày 09-03-2021 03:04

Sáng 9-3, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi thông qua các Luật theo quy định và nghe tiểu sử của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, các biểu thực hiện biểu quyết thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh

“Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm và các đại biểu đã tín nhiệm, giới thiệu để tôi tham gia ứng cử vào đại biểu HĐND thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nói.

Trước đó, tại cuộc họp sáng 8-3, lãnh đạo UBND thành phố và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan văn phòng UBND thành phố thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Các biểu thực hiện biểu quyết thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

8 giờ sáng 9-3, Văn phòng UBND thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan. 100% cử tri tham dự và biểu quyết thống nhất giới thiệu Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT