Thư chúc mừng năm mới - Tết Tân Sửu 2021
Đăng ngày 08-02-2021 10:22

 

 

 

 

 

THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thưa toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ thân mến! 

Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng thân ái gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thành phố, những người Đà Nẵng sống xa quê, bạn bè trong và ngoài nước đang sinh sống, làm việc, học tập tại Đà Nẵng lời chúc năm mới ấm áp, hạnh phúc và thành công.

Năm 2020, đại dịch COVID-19 và những trận bão lũ kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội thành phố. Tuy nhiên, với sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương bạn và nhân dân cả nước; tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự chung tay, giúp sức của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố đã giúp thành phố chúng ta vượt qua các khó khăn, thách thức to lớn, tạo được niềm tin của nhân dân cả nước về một Đà Nẵng thân thiện, mến khách và an toàn. Trong khó khăn, truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, phẩm chất và bản lĩnh người Đà Nẵng đã được khơi dậy và tỏa sáng.
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố: Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phố đã chọn, triển khai Chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo an ninh trật tự và đời sống nhân dân.

Phía trước chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, người lao động toàn thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển thành phố,đồng tâm nhất trí, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, học tập, lao động, đổi mới sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyềnthành phố ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Chào mừng năm mới 2021! Mừng Xuân Tân Sửu! Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trí thức, doanh nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, những người Đà Nẵng sống xa quê, bạn bè trong và ngoài nước đang sinh sống, làm việc, học tập tại Đà Nẵng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Chào Xuân mới, niềm tin mới, thắng lợi mới!

Thân ái.

THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT