Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 07/2021
Đăng ngày 02-08-2021 14:36

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Tài chính 244/BC-STC 30/07/2021 08:22:00 09/08/2021 - DT mua sắm: Gói thầu “Thuê thiết bị, dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình DaNang tv1 lên vệ tinh năm 2021”; Đã ban hành Sớm
2 Sở Xây dựng 5402/BC-SXD 29/07/2021 09:42:00 13/08/2021 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đất xây dựng Viện dưỡng lão thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ(đã có kết quả, sở XD mới liên thông qua UB ngày 29/7/2021) Đã ban hành Sớm
3 Sở Nội vụ 2340/TTr-SNV 29/07/2021 09:40:00 06/08/2021 Về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Sơn Trà - Đã ban hành Sớm
4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2200/TTr-SLĐTBXH 28/07/2021 15:47:00 04/08/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho VŨ CÔNG NGHIÊU- NGUYỄN THỊ THUẬN-NGUYỄN VĂN BÉ Đã ban hành Sớm
5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2201/TTr-SLĐTBXH 28/07/2021 15:45:00 04/08/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho ĐINH VĂN DŨNG- TRẦN MƯỜI - LÊ THJI ĐÓ Đã ban hành Sớm
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 349/BCTĐ-SKHĐT 28/07/2021 13:58:00 05/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây mới khối hiệu bộ, bộ môn và nâng tầng khối lớp học trường tiểu học Phan Phu Tiên Đã ban hành Sớm
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 351/BC-SKHĐT 28/07/2021 13:52:00 05/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình công viên vườn dạo khu vực hồ Bàu Làng Đã ban hành Sớm
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 353/BC-SKHĐT 28/07/2021 13:50:00 05/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khối lớp học  phogf bọ môn trường THCS Đỗ Đăng Tuyển Đã ban hành Sớm
9 Sở Ngoại vụ 1221/SNG-LS-NVNONN 28/07/2021 10:53:00 04/08/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Bệnh viện Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 326A/BCTĐ-SKHĐT 27/07/2021 08:43:00 04/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đất ký hiệu B2-1, B2-2- Khu gia đình quân nhân vùng 3 Hải quân (sân bay nước mặn) -( sở kHĐt bấm liên thông sau) Đã ban hành Sớm
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 347/BCTĐ-SKHĐT 27/07/2021 08:41:00 04/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao thông đường Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương - 0 Đã ban hành Sớm
12 Sở Xây dựng 5659/SXD-QLHDXD 26/07/2021 18:03:00 06/08/2021 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) ) - UBND cho Cty PT&KT HT KCN Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2141/TTr-SLĐTBXH 26/07/2021 15:16:00 04/08/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho Mai Thị Nga Đã ban hành Sớm
14 Sở Nội vụ 2300/TTr-SNV 26/07/2021 15:13:00 03/08/2021 V/v Khen thưởng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống - UBND cho Trường THPT Phạm Phú Thứ Đã ban hành Sớm
15 Sở Tài chính 239/BC-STC 26/07/2021 08:51:00 10/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Cấp nước HTKT Khu Tái định cư Hòa Hải 1- 3 (GĐ 1) Đã ban hành Sớm
16 Sở Tài chính 238/BC-STC 26/07/2021 08:50:00 10/08/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Thoát nước Khu đô thị mới Nam cầu Cẩm Lệ Đã ban hành Sớm
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 341/BC-SKHĐT 24/07/2021 08:16:00 03/08/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ  tầng và PTĐT Đã ban hành Sớm
18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 335/BCTĐ-SKHĐT 22/07/2021 17:00:00 30/07/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án TT phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình - 00148/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 334/BCTĐ-SKHĐT 22/07/2021 17:00:00 30/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án TT Y tế quận Sơn Trà (gđ 1) Đã ban hành Sớm
20 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2147/SLĐTBXH-NCC 22/07/2021 14:09:00 03/08/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách cho CAO XUÂN ANH Đã ban hành Sớm
21 Sở Kế hoạch và Đầu tư 337/BCTĐ-SKHĐT 22/07/2021 14:08:00 30/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kiên cố hóa các tuyến kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Hòa Khương Đã ban hành Sớm
22 Sở Kế hoạch và Đầu tư 338/BC-SKHĐT 22/07/2021 14:07:00 30/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kè khẩn cấp chống sạt lở sông Lỗ Đông - 00532/2021/GBN-XDCB
338-BCTĐ-SKHĐT.signed.PDF, BCT
Đã ban hành Sớm
23 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2121/TTr-SLĐTBXH 22/07/2021 08:31:00 03/08/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho CÔNG BỐN- THANH TÙNG- VĂN SƠN- HỮU HIỆP Đã ban hành Sớm
24 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2122/TTr-SLĐTBXH 22/07/2021 08:28:00 29/07/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn cho Hồ Thị Bích Trâm (03 trường hợp) - Đã ban hành Sớm
25 Sở Kế hoạch và Đầu tư 332/BCTĐ-SKHĐT 22/07/2021 08:25:00 30/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trinh cải tạo nâng cấp Trạm Y tế p. Hòa Minh Đã ban hành Sớm
26 Sở Tài chính 237/BC-STC 22/07/2021 08:24:00 06/08/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc Đã ban hành Sớm
27 Sở Xây dựng 5475/BC-SXD 20/07/2021 15:09:00 04/08/2021 - Kết quả thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân Đã ban hành Sớm
28 Sở Tài chính 233/BC-STC 20/07/2021 15:05:00 28/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sữa bồi dưỡng độc hạn hiện vật đối với người lao động tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi năm 2021 theo đề nghị của Sở Y tế Đã ban hành Sớm
29 Sở Tài chính 232/BC-STC 20/07/2021 15:03:00 04/08/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: HTKT Khu TĐC Bá Tùng MR; San nền, giao thông, thoát nước gđ 2B Đã ban hành Sớm
30 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2184/SKHĐT-KTĐN 20/07/2021 14:06:00 28/07/2021 - Gia hạn thời gian thực hiện dự án do VNHIP tài trợ cho Bệnh viện Da Liễu - 00 Đã ban hành Sớm
31 Sở Kế hoạch và Đầu tư 330/BC-SKHĐT 20/07/2021 09:53:00 28/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thi đấu đa năng Trung tâm VHTT q. Sơn Trà - Đã ban hành Sớm
32 Sở Kế hoạch và Đầu tư 329/BC-SKHĐT 20/07/2021 08:05:00 28/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kè bảo về bờ sông Vĩnh Điện, đoạn qua KV Thị An từ giáp rang tỉnh QN đến đầu tuyến kè Thị An- AN Lưu Đã ban hành Sớm
33 Sở Tài chính 231/BC-STC 19/07/2021 15:04:00 03/08/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Tuyến đường gom dọc đường sắt từ ngã ba Huế đến Hòa Cầm; Giao thông, thoát nước Đã ban hành Sớm
34 Sở Nội vụ 2226/TTr-SNV 19/07/2021 15:00:00 27/07/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội NNCĐ Da Cam Dioxin Đã ban hành Sớm
35 Sở Kế hoạch và Đầu tư 328/BCTĐ-SKHĐT 19/07/2021 11:01:00 27/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho Chi cục Thủy Lợi Đã ban hành Đúng
36 Sở Kế hoạch và Đầu tư 326 19/07/2021 08:53:00 27/07/2021 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: hạ tầng kỹ thuật khu đất B2-1, B2-2 - Khu gia đình quân nhân vùng 3 Hải quân(sân bay nước mặn) Đã ban hành Sớm
37 Sở Kế hoạch và Đầu tư 325/BC-SKHĐT 19/07/2021 08:45:00 27/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường Lưu Quang Vũ Đã ban hành Sớm
38 Sở Tài chính 228/BC-STC 19/07/2021 08:43:00 27/07/2021 Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01- máy vi tính để bàn thuộc dự toán Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc TP ĐN năm 2021 Đã ban hành Sớm
39 Sở Xây dựng 5357/BC-SXD 19/07/2021 08:42:00 03/08/2021 Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Lô A5-19 đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ Đã ban hành Sớm
40 Sở Tài chính 229/BC-STC 19/07/2021 08:41:00 27/07/2021 KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu Thuê dịch vụ duy tu, bảo dưỡng, xử lý sự cố hệ thống Camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự và mua sắm thiết bị thay thế trên địa bàn thành phố năm 2021 cho Công an TP Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
41 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2096/SKHĐT-TTHTDN 19/07/2021 08:40:00 27/07/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Trường Cao đẳng nghề Đã ban hành Sớm
42 Sở Nội vụ 2160/TTr-SNV 18/07/2021 16:47:00 28/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch ubnd quận, huyện cho HĐND Huyện Hòa Vang Đã ban hành Sớm
43 Sở Nội vụ 2182/TTr-SNV 18/07/2021 16:44:00 27/07/2021 Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức - UBND cho Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đã ban hành Sớm
44 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2095/SKHĐT-KTĐN 18/07/2021 16:40:00 27/07/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Hội người mù q. Liên Chiểu Đã ban hành Sớm
45 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2071/TTr-SLĐTBXH 18/07/2021 13:11:00 29/07/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho VÕ MINH ÁNH- NGUYỄN ĐÌNH HÒA- TRẦN MINH CHÍN Đã ban hành Sớm
46 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2070/TTr-SLĐTBXH 18/07/2021 13:10:00 29/07/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho LÊ HỒNG XUÂN- ĐÀO NGỌC QUỐC- LÊ VĂN MƯỜI Đã ban hành Sớm
47 Sở Tài nguyên và Môi trường 510/BC-STNMT 18/07/2021 13:07:00 27/07/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - UBND cho Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Phú An Thịnh Đã ban hành Sớm
48 Sở Xây dựng 5182/BC-SXD 18/07/2021 13:04:00 03/08/2021 V/v phê duyệt QH chi tiết 1/500 khu bãi tắm kết hợp bãi tập thuyền thúng Nam Ô Đã ban hành Sớm
49 Sở Kế hoạch và Đầu tư 325 16/07/2021 08:19:00 26/07/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Lưu Quang Vũ Đã ban hành Sớm
50 Sở Xây dựng 5357 15/07/2021 15:35:00 30/07/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ QH TL 1:500 Lô A5-19 đường Võ Văn Kiệt Đã ban hành Sớm
51 Sở Tài chính 229 15/07/2021 09:58:00 23/07/2021 V/v kế hoạch lựa chọn nahf thầu các gói thầu Thuê dịch vụ duy tu, bảo dưỡng, xử lý sự cố hệ thống camera, giám sát an ninh, GT năm 2021 cho Công an TP Đã ban hành Sớm
52 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2070 15/07/2021 09:56:00 22/07/2021 V/v trợ cấp khó khăn cho 03 hộ mắc bệnh hiểm nghèo( ô Xuân) Đã ban hành Sớm
53 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2071 15/07/2021 09:54:00 27/07/2021 V/v trợ cấp khó khăn đột xuất cho 05 hộ chính sách( ô Hòa) Đã ban hành Sớm
54 Sở Tài chính 228 15/07/2021 09:43:00 27/07/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 máy tính để bàn thuốc dự án Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc TP năm 2021 Đã ban hành Sớm
55 Sở Nội vụ 2182 14/07/2021 08:42:00 22/07/2021 V/v tiếp nhận viện chức vào làm việc tại Chi cục thú Y TP Đã ban hành Sớm
56 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2096 13/07/2021 16:11:00 21/07/2021 V/v phê duyệt chương trình đào tạo Công nghệ thông tin( Hệ cao đẳng) do Tổ chức Passerelles Nume'riques tài trợ Đã ban hành Sớm
57 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2095 13/07/2021 15:29:00 21/07/2021 V/v phê duyệt tiếp nhận dự án Tổ chức tập huấn công tác tiếp thị, rèn luyện tay nghề cho Bộ phận phục vụ, đội ngũ kỹ thuật viên cơ sở massage, dội ngũ kỹ thuật viên cơ sở massage người mù Liên Chiểu & mau sắm trang thiết bị triển khai nghề massage Dầu- Thụy Điển( phần mềm bị lỗi) Đã ban hành Sớm
58 Sở Nội vụ 2145/TTr-SNV 09/07/2021 10:41:00 16/07/2021 Về việc đề nghị khen thưởng công trạng và thành tích đạt được của Cụm thi đua các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Đã ban hành Sớm
59 Sở Nội vụ 2128/TTr-SNV 08/07/2021 14:31:00 16/07/2021 Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức - UBND cho Thanh tra Thành Phố( Sở NV đã rút hs theo PC 2171)lý do không kết thúc được Đã ban hành Sớm
60 Sở Nội vụ 2127/TTr-SNV 08/07/2021 14:30:00 16/07/2021 Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức - UBND cho Phạm Hữu Thịnh Đã ban hành Sớm
61 Sở Nội vụ 2129/TTr-SNV 08/07/2021 14:26:00 16/07/2021 Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức - UBND cho Võ Thái Dương và Ngô Tấn Lâm Đã ban hành Sớm
62 Sở Kế hoạch và Đầu tư 309/BC-SKHĐT 07/07/2021 14:10:00 15/07/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Trường MN Mẫu Đơn (tại khu quy hoạch Bưu Điện 3) - Đã ban hành Sớm
63 Sở Kế hoạch và Đầu tư 310/BC-SKHĐT 07/07/2021 14:10:00 15/07/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chợ Thuận An mới p. An Khê Đã ban hành Sớm
64 Sở Kế hoạch và Đầu tư 308/BC-SKHĐT 07/07/2021 14:05:00 15/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình KHu tai định cư Hòa Hiệp 3 (gđ 2) Đã ban hành Sớm
65 Sở Tài chính 219/BC-STC 07/07/2021 08:34:00 15/07/2021 - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê dịch vụ thực hiện công tác thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2021 Đã ban hành Sớm
66 Sở Tài chính 214/BC-STC 05/07/2021 16:38:00 20/07/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: DA Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Chi phí QLDA và tư vấn TKDT, bảo hiểm Đã ban hành Sớm
67 Sở Xây dựng 4754/SXD-QLHDXD 05/07/2021 16:33:00 15/07/2021 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) ) - UBND cho BQL DA ĐTXD các CT DD&CN Đã ban hành Sớm
68 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1952/SLĐTBXH-NCC 05/07/2021 09:22:00 15/07/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho PHAN THÍNH Đã ban hành Sớm
69 Sở Xây dựng 4182/BC-SXD 05/07/2021 08:23:00 20/07/2021 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng - UBND cho Cty TNHH Công viên Châu Á Đã ban hành Sớm
70 Sở Tài chính 217/BC-STC 02/07/2021 15:45:00 09/07/2021 KH mua sắm: Mua sắm tập trung bàn ghế cho học sinh bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 Đã ban hành Sớm
71 Sở Tài chính 2418/STC-GCS 02/07/2021 10:17:00 12/07/2021 Điều chỉnh nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND TP Đã ban hành Sớm
72 Sở Nội vụ 2077/TTr-SNV 02/07/2021 08:20:00 12/07/2021 Nâng bậc lương thường xuyên ông Nguyễn Minh Tiến Ban Quản lý An toàn thực phẩm - Đã ban hành Sớm
73 Sở Nội vụ 2075/TTr-SNV 02/07/2021 08:19:00 12/07/2021 Phê duyệt điều lệ hội cho Hội Từ Thiện Và Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Đã ban hành Sớm
74 Sở Tài chính 59/TTr-STC 01/07/2021 16:46:00 09/07/2021 Thanh lý xe ô tô Ford - Escape XLT 5 chỗ mang biển số 43E - 0962 và giao quản lý, sử dụng xe ô tô Toyota camry biển kiểm soát 80A-006.04 của Trường Cao Đẳng nghề Đã ban hành Sớm
75 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1887/TTr-SLĐTBXH 01/07/2021 10:54:00 13/07/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho HUỲNH ĐỨC TRUNG Đã ban hành Sớm
76 Sở Kế hoạch và Đầu tư 295/BCTĐ-SKHĐT 01/07/2021 10:17:00 09/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án TRường MN Hoa Phượng Đỏ Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT