Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 06/2021
Đăng ngày 30-06-2021 19:31

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Ngoại vụ 1030./SNG-LS-NVNONN 25/06/2021 16:04:00 30/06/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đã ban hành Sớm
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1801/TTr-SLĐTBXH 25/06/2021 08:25:00 02/07/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn cho TRẦN ĐỨC LỘC (02 trường hợp) - Đã ban hành Sớm
3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1802/TTr-SLĐTBXH 24/06/2021 15:33:00 06/07/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGUYỄN TAM- ĐẶNG VĂN XẢO Đã ban hành Sớm
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 278/BCTĐ-SKHĐT 24/06/2021 10:51:00 02/07/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ Đã ban hành Sớm
5 Sở Nội vụ 1969/TTr-SNV 24/06/2021 10:49:00 02/07/2021 Khen thưởng chuyên đề nộp thuế lớn vào NSNN năm 2020 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng dưới 10 tập thể cho Cục Thuế TP. Đà Nẵng (trình khen bổ sung cho 01 đơn vị) Đã ban hành Sớm
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 275/BCTĐ-SKHĐT 24/06/2021 08:44:00 02/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đập dâng Para Phước Hưng - Đã ban hành Sớm
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 276/BCTĐ-SKHĐT 24/06/2021 08:43:00 02/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tuyến kênh N2-B, N8-1 Trạm bơm An Trạch - Đã ban hành Sớm
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 277/BCTĐ-SKHĐT 24/06/2021 08:43:00 02/07/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tuyến kênh N5, N5-1, N5-2 trạm bơm An Trạch Đã ban hành Sớm
9 Sở Tài chính 205/BC-STC 24/06/2021 08:38:00 06/07/2021 KH mua sắm: Thuê dịch vụ chỉnh lý hồ sơ, tài liệu kho lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Đã ban hành Sớm
10 Sở Nội vụ 1937/TTr-SNV 22/06/2021 16:21:00 30/06/2021 Cho phép thành lập hội cho Hội Hữu Nghị Việt Nam Campuchia Đã ban hành Sớm
11 Sở Tài chính 202/BC-STC 22/06/2021 16:09:00 30/06/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho UBND quận Thanh Khê Đã ban hành Sớm
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1776/SKHĐT-KTĐN 22/06/2021 15:32:00 30/06/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở VN gđ 2 tại Tp ĐN - Đã ban hành Sớm
13 Sở Xây dựng 4437/SXD-QLHDXD 22/06/2021 10:20:00 02/07/2021 V/v thông báo KQTĐ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây mới Khối lớp học Trường Tiểu học Ngô Gia Tự Đã ban hành Sớm
14 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1762/TTr-SLĐTBXH 22/06/2021 09:07:00 02/07/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách cho NGUYỄN XUÂN Đã ban hành Sớm
15 Sở Tài chính 2243/STC-ĐT 18/06/2021 16:34:00 05/07/2021 - V/v quyết toán dự án hoàn thành hạng mục Khu số 7 và khu số 7mở rộng thuộc dự án Khu số 2 và số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc
DT CV 2243.signed.PDF, 2243.signed.signed.signed.pdf( xử lý TT 115/STC)
Đã ban hành Sớm
16 Sở Kế hoạch và Đầu tư 272/BCTĐ-SKHĐT 18/06/2021 15:59:00 30/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ bước thiết kế BVTC- dự toán dự án Kh tái định cư phục vụ giải tỏa KHu Công nghiệp Hòa Ninh (phía Nam khu tái định cư số 2 -Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Đt 602) Đã ban hành Sớm
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 271/BCTĐ-SKHĐT 18/06/2021 15:58:00 30/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ bước thiết kế BVTC- dự toán dự án Kh tái định cư số 2 và số 3 -Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến Đt 602 (bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh) Đã ban hành Sớm
18 Sở Nội vụ 26/TTr-HĐKTSH 17/06/2021 15:00:00 25/06/2021 Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức - UBND cho Nguyễn Thị Thu Hiền Đã ban hành Sớm
19 Ban Thi đua - Khen thưởng 171/TTr-BTDKT 17/06/2021 14:51:00 22/06/2021 Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng - ubnd cho Sở Thông tin và Truyền thông Đã ban hành Đúng
20 Sở Kế hoạch và Đầu tư 267/BCTĐ-SKHĐT 17/06/2021 14:29:00 29/06/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường pitch và tổ hợp thể thao tại TTVH Thể thao q. Thanh Khê Đã ban hành Sớm
21 Sở Kế hoạch và Đầu tư 197 16/06/2021 14:15:00 28/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trang bị hệ thống thang máy tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng - Đã xử lý Sớm
22 Sở Kế hoạch và Đầu tư 262/BCTĐ-SKHĐT 15/06/2021 14:50:00 23/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông Đã ban hành Sớm
23 Sở Kế hoạch và Đầu tư 261/BCTĐ-SKHĐT 15/06/2021 14:45:00 23/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án bãi đỗ xe số 166 đường Hải Phòng (gđ 1) Đã ban hành Sớm
24 Ban Thi đua - Khen thưởng 166/TTr-BTDKT 15/06/2021 10:22:00 21/06/2021 Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng - ubnd cho Chị Phượng (Công an thành phố) Đã ban hành Sớm
25 Sở Tài nguyên và Môi trường 377/TTr-STNMT 15/06/2021 09:02:00 30/06/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Công ty CP biển Tiên Sa - Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa Đã ban hành Sớm
26 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1710/TTr-SLĐTBXH 15/06/2021 08:58:00 22/06/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho NGUYỄN THỊ QUYỀN Đã ban hành Sớm
27 Sở Tài nguyên và Môi trường 446/BC-STNMT 14/06/2021 17:03:00 22/06/2021 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - UBND cho Công ty TNHH Matrix Việt Nam Đã ban hành Sớm
28 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1674/SKHĐT-KTĐN 14/06/2021 15:56:00 22/06/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Sở Y tế Đã ban hành Sớm
29 Sở Nội vụ 1835/TTr-SNV 14/06/2021 08:17:00 22/06/2021 Về việc đề nghị cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
30 Sở Kế hoạch và Đầu tư 251/BCTĐ-SKHĐT 11/06/2021 16:45:00 21/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Đình Đà Sơn - Đã ban hành Sớm
31 Sở Kế hoạch và Đầu tư 252/BCTĐ-SKHĐT 11/06/2021 16:45:00 21/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Nghĩa Trủng Nam Ô Đã ban hành Sớm
32 Sở Kế hoạch và Đầu tư 250/SKHĐT-TĐGSĐT 11/06/2021 16:43:00 21/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Miếu bà Bồ Bồ Đã ban hành Sớm
33 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1652/SKHĐT-KTĐN 11/06/2021 15:30:00 21/06/2021 - Phê duyệt tiếp nhận viện trợ lẻ hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật trên địa bàn Tp - 00025/2021/GBN-TCPCP
1652-ktđn.signed.PDF, Phụ lục (2).xls 1652/SKHĐT-KTĐN - Phê duyệt tiếp nhận viện trợ lẻ hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật trên địa bàn Tp - 0
Đã ban hành Sớm
34 Sở Kế hoạch và Đầu tư 256/BC-SKHĐT 11/06/2021 10:50:00 21/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đường bao hồ Hòa Trung,  Đã ban hành Sớm
35 Sở Tài chính 191/BC-STC 11/06/2021 08:07:00 21/06/2021 - KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Hòa Vang Đã ban hành Sớm
36 Sở Tài chính 192/BC-STC 10/06/2021 16:37:00 25/06/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: KDC phía nam Sông Quá Giáng; Cây xanh Đã ban hành Sớm
37 Sở Xây dựng 3995/SXD-QLHDXD 10/06/2021 15:49:00 22/06/2021 V/v thông báo KQTĐ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cảnh quan, cây xanh khu đất ký hiệu X1-X2 Khu dân cư Phong Bắc - Đã ban hành Sớm
38 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1684/SLĐTBXH-NCC 10/06/2021 15:48:00 21/06/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho PHAN VĂN NGỌ Đã ban hành Sớm
39 Sở Xây dựng 4084/BC-SXD 10/06/2021 10:05:00 25/06/2021 Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu D và Khu E thuộc Dự án Golden Hills City (Bổ sung cầu vượt qua đường tránh phía Nam hầm Hải Vân – Túy Loan và điều chỉnh lô đất ký hiệu A3-4, A3-5) Đã ban hành Sớm
40 Sở Kế hoạch và Đầu tư 248/BCTĐ-SKHĐT 10/06/2021 08:19:00 18/06/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư 02 hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn Đã ban hành Sớm
41 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1657/TTr-SLĐTBXH 09/06/2021 15:37:00 21/06/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho HUỲNH BÁ KIM Đã ban hành Sớm
42 Sở Nội vụ 1802/TTr-SNV 09/06/2021 14:14:00 17/06/2021 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Trần  Thư Đã ban hành Sớm
43 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1647/TTr-SLĐTBXH 09/06/2021 14:13:00 16/06/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho Nguyễn Chí Tình Đã ban hành Sớm
44 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1648/TTr-SLĐTBXH 09/06/2021 14:12:00 21/06/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGÔ VĂN SÂM- TRẦN THỊ PHỤC Đã ban hành Sớm
45 Sở Tài nguyên và Môi trường 431/BC-STNMT 09/06/2021 09:07:00 17/06/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - UBND cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (1 cửa)( chưa trừ thời gian xin ý kiến thành viên) Đã ban hành Sớm
46 Sở Nội vụ 1792/TTr-SNV 09/06/2021 08:48:00 17/06/2021 Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (trừ hồ sơ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố) Đề nghị khen thưởng dưới 10 tập thể (không xác nhận) cho Sở Nội Vụ Đã ban hành Sớm
47 Sở Tài chính 187/BC-STC 08/06/2021 17:00:00 16/06/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho Sở Y tế TP Đã ban hành Sớm
48 Sở Kế hoạch và Đầu tư 244/BCTĐ-SKHĐT 08/06/2021 14:09:00 16/06/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khớp nối giao thông, thoát nước với tuyến mương thoát nước khe cạn Đã ban hành Sớm
49 Sở Kế hoạch và Đầu tư 245/BCTĐ-SKHĐT 08/06/2021 14:06:00 16/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dư án tuyến ống thu gom nước thải đường 2/9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long) Đã ban hành Sớm
50 Sở Kế hoạch và Đầu tư 241/BC-SKHĐT 08/06/2021 08:16:00 16/06/2021 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh- Gđ 1: Từ nút giao Quốc lộ 14B đến đường trục chính KCN thông tin tập trung - Đã ban hành Sớm
51 Sở Kế hoạch và Đầu tư 240/BC-SKHĐT 08/06/2021 08:14:00 16/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tuyến đường nối thông tuyến đường Trần Thái Tông đến đường Phạm Ngọc Mậu - Đã ban hành Sớm
52 Sở Kế hoạch và Đầu tư 239/-SKHĐT 08/06/2021 08:12:00 16/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư xây dựng kè khẩn cấp khắc phục sạt lở sông KV thôn Giáng Nam 2- xã Hòa Phước và KV thôn An Tân- xã Hòa Phong Đã ban hành Sớm
53 Sở Tài chính 184/BC-STC 07/06/2021 16:44:00 17/06/2021 KH mua sắm: : Mua sắm linh kiện sửa chữa máy PET/CT và máy SPECT tại Bệnh viện Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
54 Sở Tài chính 183/BC-STC 07/06/2021 16:43:00 15/06/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho Sở Lao động thương binh và xã hội Đã ban hành Sớm
55 Sở Tài chính 186/BC-STC 07/06/2021 16:34:00 22/06/2021 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - ubnd cho BQLDA ĐTXD các CT NN & PTNT Đã ban hành Sớm
56 Sở Kế hoạch và Đầu tư 237/BCTĐ-SKHĐT 07/06/2021 16:33:00 17/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu HM: Bổ sung tuyến đường 11,5 mét từ Khu số 4 mở rộng - Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn đến Khu số 4 thuộc Vệt khai thác quỹ đất dự án mở rộng đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa (Khu vực Công ty Vinaford) (Phần điện chiếu sáng) thuộc dự án HTKT Khu số 4 thuộc Vệt KTQĐ dự án mở rộng đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa (khu vực Công ty Vinaford) - Đã ban hành Sớm
57 Sở Tài chính 185/BC-STC 07/06/2021 09:44:00 17/06/2021 - KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 02 xe ôtô tải chuyên dùng cho Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng
185.signed.signed.signed.pdf
Đã ban hành Sớm
58 Sở Tài chính 181/BC-STC 04/06/2021 16:04:00 16/06/2021 KH mua sắm tập trung: Tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị nhà nước năm 2021 trên địa bàn quận Thanh Khê Đã ban hành Sớm
59 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1589/TTr-SLĐTBXH 04/06/2021 09:48:00 09/06/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho NGÔ THỊ THÙY NHA Đã ban hành Sớm
60 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1594/TTr-SLĐTBXH 04/06/2021 09:48:00 15/06/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho Đặng Công Nho Đã ban hành Sớm
61 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1593/TTr-SLĐTBXH 04/06/2021 09:47:00 15/06/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho HUỲNH BÁ HẠNH Đã ban hành Sớm
62 Sở Ngoại vụ 907/SNG-LS-NVNONN 04/06/2021 09:41:00 11/06/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
63 Sở Tài nguyên và Môi trường 428/BC-STNMT 04/06/2021 09:11:00 14/06/2021 Trình UBND thành phố cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo đề nghị của Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam Đã ban hành Đúng
64 Sở Kế hoạch và Đầu tư 233/BCTĐ-SKHĐT 04/06/2021 09:09:00 14/06/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, cải tạo trạm bơm KHuê Trung quận Cẩm Lệ - Đã ban hành Sớm
65 Sở Tài chính 179/BC-STC 03/06/2021 10:03:00 18/06/2021 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - ubnd cho Cty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam Đã ban hành Sớm
66 Sở Nội vụ 1721/TTr-SNV 02/06/2021 15:44:00 10/06/2021 Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cho Võ Xuân Phúc Đã ban hành Sớm
67 Sở Nội vụ 1716/TTr-SNV 02/06/2021 14:01:00 10/06/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Cục Thuế TP. Đà Nẵng( 10 TT) Đã ban hành Sớm
68 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1568/TTr-SLĐTBXH 02/06/2021 13:59:00 09/06/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho NGUYỄN THẲNG- NGUYỄN THỊ BÊ- ĐINH THỊ NA Đã ban hành Sớm
69 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1567/TTr-SLĐTBXH 02/06/2021 13:58:00 14/06/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng cho ĐÀO NGỌC QUỐC - Nguyễn Văn Kim Đã ban hành Sớm
70 Sở Kế hoạch và Đầu tư 232/BCTĐ-SKHĐT 02/06/2021 13:57:00 14/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khắc phục hư hỏng nền phòng mổ cấp cứu tại khu hồi sức cấp cứu BV Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
71 Sở Xây dựng 3806/BC-SXD 02/06/2021 09:13:00 17/06/2021 T Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Quản lý khai thác bãi biển du lịch dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành Đã ban hành Sớm
72 Sở Nội vụ 1702/TTr-SNV 02/06/2021 08:13:00 10/06/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Cục Thuế TP. Đà Nẵng( 5 TT) Đã ban hành Sớm
73 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1518/SKHĐT-KTĐN 01/06/2021 16:19:00 09/06/2021 Thẩm định về việc phê duyệt Dự án "Chăm sóc mắt học đường mở rộng" gđ 2021-2024 tại Tp Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
74 Sở Văn hóa và Thể thao 228/TTr-SVHTT 01/06/2021 14:11:00 14/07/2021 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập - UBND cho Công Ty TNHH MTV Bảo Tàng Thế Giới Cổ Xưa Samdi Đã ban hành Sớm
75  Sở Kế hoạch và Đầu tư 228/BCTĐ-SKHĐT 01/06/2021 14:08:00 09/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị Đã ban hành Sớm
76     Sở nộ vụ 1687/TTr-SNV 31/05/2021 14:07:00 08/06/2021 V/v Tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cho 02 Trường hợp Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đã ban hành Sớm
77   Sở Kế hoạch và Đầu tư 222/BC-SKHĐT 28/05/2021 16:55:00 09/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu - Đã ban hành Sớm
78   Sở Kế hoạch và Đầu tư 172/BC-STC 28/05/2021 16:36:00 07/06/2021 - KH lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2021 (bao gồm Trung tâm Tim mạch) Đã ban hành Sớm
79    Sở Kế hoạch và Đầu tư 204/BC-SKHĐT 28/05/2021 08:39:00 09/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình HTKT Khu đất có ký hiệu B2-1, B2-2- Khu gia đình Quân nhân vùng Hải Quân (sân bay Nước Mặn) - Đã ban hành Sớm
80       Sở lao động thương binh và xã hội 1502/TTr-SLĐTBXH 28/05/2021 08:12:00 09/06/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGUYỄN THỊ BÁU Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT