Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 05/2021
Đăng ngày 02-06-2021 08:22

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/05/2021

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 222/BC-SKHĐT 28/05/2021 16:55:00 09/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu - Chưa xử lý Chưa đến hạn
2 Sở Tài chính 172/BC-STC 28/05/2021 16:36:00 07/06/2021 - KH lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2021 (bao gồm Trung tâm Tim mạch) Chưa xử lý Chưa đến hạn
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 204/BC-SKHĐT 28/05/2021 08:39:00 09/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình HTKT Khu đất có ký hiệu B2-1, B2-2- Khu gia đình Quân nhân vùng Hải Quân (sân bay Nước Mặn) - Đã ban hành Sớm
4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1502/TTr-SLĐTBXH 28/05/2021 08:12:00 09/06/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGUYỄN THỊ BÁU Chưa xử lý Chưa đến hạn
5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1514/SLĐTBXH-NCC 27/05/2021 16:38:00 08/06/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGUYỄN THỊ MAI Đã ban hành Sớm
6 Sở Tài chính 173/BC-STC 27/05/2021 16:25:00 11/06/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: HTKT Khu E - KDC Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1); Giao thông (gói 2) Đã ban hành Sớm
7 Sở Xây dựng 3481/SXD-QLHDXD 26/05/2021 10:39:00 07/06/2021 V/v thông báo KQTĐ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây mới Khối lớp học Trường Tiểu học Ngô Gia Tự Đã ban hành Sớm
8 Sở Xây dựng 3575/BC-SXD 26/05/2021 08:50:00 10/06/2021 Báo cáo thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Lô số 07 và số 08 Khu B4.1 đường Võ Nguyên Giáp Chưa xử lý Chưa đến hạn
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 215/BC-SKHĐT 26/05/2021 08:18:00 07/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Miếu Tam Vị Đã ban hành Sớm
10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 214/BC-SKHĐT 26/05/2021 08:17:00 07/06/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Đình Miếu bà Liễu Hạnh - Đã ban hành Sớm
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 213/BC-SKHĐT 26/05/2021 08:17:00 07/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Đình Nam Ô Đã ban hành Sớm
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 212/BC-SKHĐT 26/05/2021 08:16:00 07/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Nghĩa Trũng Phước Ninh - Đã ban hành Sớm
13 Sở Tài chính 164/BC-STC 25/05/2021 17:02:00 02/06/2021 Báo cáo mua sắm, thuê hàng hoá, dịch vụ Duy tu, bảo dưỡng, xử lý sự cố hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông trên địa bàn TP năm 2021 Chưa xử lý Chưa đến hạn
14 Sở Tài nguyên và Môi trường 325/TTr-STNMT 25/05/2021 17:01:00 09/06/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Cty CP du lịch Việt Nam Vitours - Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza Đã ban hành Sớm
15 Sở Xây dựng 3558/SXD-QLXD 25/05/2021 16:38:00 04/06/2021 Thẩm định Dự án Thẩm định dự án nhóm B cho BQL các DA PT HT KCN và CNC Đà Nẵng - Khu TĐC KV giữa KTĐ số 2 và số 3 Vệt KTQĐ dọc ĐT 602 Đã ban hành Sớm
16 Sở Xây dựng 3527/SXD-QLHDXD 25/05/2021 14:01:00 04/06/2021 TV/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh ( Phía Nam Khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT602) - 0thiêt Đã ban hành Sớm
17 Sở Tài chính 166/BC-STC 25/05/2021 10:09:00 02/06/2021 KH mua sắm: : Thuê dịch vụ chỉnh lý tài liệu đền bù, giải toả và bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
18 Sở Tài chính 165/BC-STC 25/05/2021 10:07:00 02/06/2021 T DT mua sắm Gói thầu Mua sắm linh kiện sửa chữa máy PET/CT và máy SPECT tại Bệnh viện Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
19 Sở Tài chính 168/BC-STC 25/05/2021 10:06:00 02/06/2021 DT mua sắm: Mua tivi 32 inch để làm quà tặng cho các gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở năm 2021 Đã ban hành Sớm
20 Sở Tài chính 167/BC-STC 25/05/2021 10:04:00 02/06/2021 - KH LCNT mua sắm DV cung ứng Thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021 Đã ban hành Sớm
21 Sở Kế hoạch và Đầu tư 208/BC-SKHĐT 24/05/2021 14:07:00 03/06/2021 BCTĐ kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Trạm bơm nước thải giai đoạn 3 thuộc Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
22 Sở Tài chính 163/BC-STC 21/05/2021 16:24:00 07/06/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Đê, kè biển Liên Chiểu (đoạn từ Xuân Thiều đến Nam Ô) Đã ban hành Sớm
23 Sở Nội vụ 1554/TTr-SNV 21/05/2021 16:00:00 31/05/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo Đã ban hành Sớm
24 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1430/TTr-SLĐTBXH 21/05/2021 14:08:00 02/06/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGUYỄN THỊ ĐẠM Đã ban hành Sớm
25 Sở Kế hoạch và Đầu tư 206/BC-SKHĐT 21/05/2021 14:08:00 02/06/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
26 Sở Tài chính 162/BC-STC 21/05/2021 10:03:00 07/06/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án: HTKT KDC An Hòa 4; hạng mục: Cây xanh Đã ban hành Sớm
27 Sở Xây dựng 3138/SXD-QLHDXD 21/05/2021 09:50:00 02/06/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án ĐTXD công trình chợ Thuận An mới phường An Khê Đã ban hành Sớm
28 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1428/TTr-SLĐTBXH 21/05/2021 08:05:00 04/06/2021 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục - UBND cho TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 579 Đã ban hành Sớm
29 Sở Xây dựng 3412/BC-SXD 21/05/2021 07:59:00 07/06/2021 V/V Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Thẩm định đồ án cho BQL DA ĐTXD các CT NN&PT NT - Kè bảo vệ bờ sông Vĩnh Điện đoạn qua thôn Thị An từ giáp ranh Quảng Nam - Đã ban hành Sớm
30 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1388/TTr-SLĐTBXH 20/05/2021 09:45:00 01/06/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGUYỄN THỊ THÚY Đã ban hành Sớm
31 Sở Kế hoạch và Đầu tư 203/BC-SKHĐT 19/05/2021 16:26:00 31/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
32 Sở Nội vụ 1524/TTr-SNV 19/05/2021 14:32:00 28/05/2021 Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch ubnd quận, huyện cho UBND quận Cẩm Lệ Đã ban hành Sớm
33 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1407/TTr-SLĐTBXH 19/05/2021 10:52:00 28/05/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho DAO THI NGHIA Đã ban hành Sớm
34 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1406/TTr-SLĐTBXH 19/05/2021 10:51:00 26/05/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho NGUYỄN THỊ TOAN Đã ban hành Sớm
35 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1300/-SLĐTBXH 19/05/2021 10:49:00 26/05/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho ĐẶNG CÔNG THÀNH Đã ban hành Sớm
36 Sở Xây dựng 3231/SXD-QHKT 19/05/2021 08:28:00 03/06/2021 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng - UBND cho Đại học Đà Nẵng( đã Có QĐ 1684 ngày 16/5/2021) liên thông lần 2 Đã ban hành Sớm
37 Sở Tài nguyên và Môi trường 319/BC-STNMT 19/05/2021 08:22:00 27/05/2021 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - UBND cho Công ty TNHH MTV Thiên Mã Đã ban hành Sớm
38 Sở Nội vụ 1506/TTr-SNV 17/05/2021 17:10:00 25/05/2021 Khen thưởng chuyên đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Dưới 10 tập thể, cá nhân (không xác nhận) cho Sở Nội vụ - Đã ban hành Sớm
39 Sở Kế hoạch và Đầu tư 199/BC-SKHĐT 17/05/2021 15:22:00 27/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng nhà bia tưởng niệm Mẹ VN Anh hùng, nhà Đại Hồng Chung, Nhà Vọng Nguyệt và các hạng mục Phụ trợ - Đã ban hành Sớm
40 Sở Tài chính 158/BC-STC 17/05/2021 15:21:00 01/06/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiệu; Giao thông, thoát nước (nhánh 1) Đã ban hành Sớm
41 Sở Tài chính 156/BC-STC 17/05/2021 10:54:00 25/05/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho Sở Tài chính TP ĐN Đã ban hành Sớm
42 Sở Tài chính 154/BC-STC 15/05/2021 09:43:00 27/05/2021 DT mua sắm Trang phục cho lực lượng Dân quân năm 2021 theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đã ban hành Sớm
43 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1366/TTr-SLĐTBXH 14/05/2021 16:58:00 21/05/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho NGUYỄN VĂN HƠN Đã ban hành Sớm
44 Sở Xây dựng 2857/SXD-QLHDXD 14/05/2021 14:46:00 26/05/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC-dự toán công trình Khu TĐC phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phú - 00066/2021/XD/TK-DT(vt) Đã ban hành Sớm
45 Sở Tài nguyên và Môi trường 284/TTr-STNMT 14/05/2021 14:44:00 31/05/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng và PTĐT Đà Nẵng - Khu TĐC phục vụ giải tỏa Làng Đại Học ĐN Đã ban hành Sớm
46 Sở Kế hoạch và Đầu tư 195/BC-SKHĐT 13/05/2021 15:45:00 25/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường Đt601 Đã ban hành Sớm
47 Sở Kế hoạch và Đầu tư 193/BC-SKHĐT 13/05/2021 15:44:00 25/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trinhg khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 tuyến đường Bà Nà- Suối Mơ tại lý trình Km10+300i Đã ban hành Sớm
48 Sở Kế hoạch và Đầu tư 196/BC-SKHĐT 13/05/2021 15:43:00 25/05/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Quang trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Hà Khê Đã ban hành Sớm
49 Sở Kế hoạch và Đầu tư 194/BC-SKHĐT 13/05/2021 15:42:00 25/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc Đã ban hành Sớm
50 Sở Tài chính 155/BC-STC 13/05/2021 14:48:00 28/05/2021 Báo có thẩm tra quyết toán: Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải Đã ban hành Sớm
51 Sở Kế hoạch và Đầu tư 192/BC-SKHĐT 13/05/2021 14:03:00 25/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía tây tại xã Hòa Phú - Đã ban hành Sớm
52 Sở Xây dựng 3115/SXD-QLHDXD 13/05/2021 10:32:00 25/05/2021 V/v thông báo KQTĐ hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán công trình: Nâng cấp HTKT để phục vụ cho tuyến buýt chất lượng cao (gói thầu 2.2) thuộc Hợp phần 2 – Dự án phát triển bền vững TPĐN, Hạng mục: Cải tạo nút giao Tôn Đức Thắng - Nam Trân (Phần di dời hố đồng hồ cấp nước D150) - Đã ban hành Sớm
53 Sở Xây dựng 3231/BC-SXD 13/05/2021 10:29:00 28/05/2021 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1:500 Đại học ĐN Đã ban hành Sớm
54 Sở Tài chính 149/BC-STC 13/05/2021 08:09:00 21/05/2021 Mua sắm vật tư sản xuất F18-FDG và khí y tế của Bệnh viện Đà Nẵng năm 2021 theo đề nghị của Sở Y tế Đã ban hành Sớm
55 Sở Tài chính 43/TTr-STC 13/05/2021 08:09:00 21/05/2021 Thanh lý công trình cũ tại Trường Mầm non Anh Đào quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
56 Sở Tài chính 151/BC-STC 13/05/2021 08:08:00 25/05/2021 - KH mua sắm: Thuê dịch vụ thực hiện nạo vét các tuyến mương, cống thoát nước trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2021 Đã ban hành Sớm
57 Sở Tài chính 152/BC-STC 13/05/2021 08:07:00 21/05/2021 - KH mua sắm: 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng cho UBND phường Thọ Quang để phục vụ nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại Bán đảo Sơn Trà Đã ban hành Sớm
58 Sở Kế hoạch và Đầu tư 186/BCTĐ-SKHĐT 11/05/2021 15:43:00 21/05/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo đường Ngô Quyền và đường NHS (VT) Đã ban hành Sớm
59 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1260/SKHĐT-KTĐN 11/05/2021 15:41:00 19/05/2021 V/v tiếp nhận dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái- Đã ban hành Sớm
60 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1261/SKHĐT-KTĐN 11/05/2021 15:40:00 19/05/2021 Thẩm định phê duyệt dự án "Xây dựng trường học lành mạnh" do Tổ chức East Meets West Foundation tài trợ - Đã ban hành Sớm
61 Sở Kế hoạch và Đầu tư 179/BC-SKHĐT 11/05/2021 14:04:00 21/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án TRụ sở Công an xã Hòa Khương thuộc Công an h. HV Đã ban hành Sớm
62 Sở Kế hoạch và Đầu tư 178/BC-SKHĐT 11/05/2021 14:03:00 21/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Công an xã Hòa Liên thuộc CA h. HV - Đã ban hành Sớm
63 Sở Kế hoạch và Đầu tư 180/BC-SKHĐT 11/05/2021 14:02:00 21/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 tuyến đường Hoàng Sa cũ (đoạn Km3 +650) - Đã ban hành Sớm
64 Sở Nội vụ 1432/TTr-SNV 11/05/2021 14:02:00 19/05/2021 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Huỳnh Liên Phương Đã ban hành Sớm
65 Sở Xây dựng 3153/BC-SXD 11/05/2021 10:20:00 26/05/2021 - Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Thẩm định NVQH cho UBND Q. Liên Chiểu - Công viên sinh thái ghềnh Nam Ô và Quảng trường phía Nam ghềnh Nam Ô - 0 Đã ban hành Sớm
66 Sở Tài chính 150/BC-STC 11/05/2021 10:18:00 19/05/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho Nguyễn Thị Trang Đã ban hành Sớm
67 Sở Kế hoạch và Đầu tư 182/BC-SKHĐT 10/05/2021 17:18:00 20/05/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho ct Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Lăng Ông, Miếu Âm Linh và Giếng Lăng. - 00083/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
68 Sở Kế hoạch và Đầu tư 181/BC-SKHĐT 10/05/2021 17:17:00 20/05/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Khu di tích Lịch sử - Văn hóa làng Mân Quang - 00082/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
69 Sở Kế hoạch và Đầu tư 185/BC-SKHĐT 10/05/2021 17:16:00 20/05/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án HTKT Khu dân cư Hòa Phát (đường Nguyễn huy Tưởng) - 00069/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
70 Sở Kế hoạch và Đầu tư 184/BC-SKHĐT 10/05/2021 17:15:00 18/05/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho ct Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Mộ Thống chế Lê Văn Hoan. - 00084/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
71 Sở Kế hoạch và Đầu tư 183/BC-SKHĐT 10/05/2021 17:14:00 18/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cổ Mân - 00081/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
72 Sở Tài chính 1548/STC-GCS 10/05/2021 17:12:00 18/05/2021 Điều chỉnh Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 17/4/2021 của Chủ tịch UBND TP Đã ban hành Đúng
73 Sở Kế hoạch và Đầu tư 177/BC-SKHĐT 10/05/2021 15:53:00 20/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư tôn tạo 1 số di tích xuống cấp trên địa bàn q. Sơn Trà - 00074/2021/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
74 Sở Tài chính 146/BC-STC 10/05/2021 15:51:00 18/05/2021 Về việc Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng
năm 2021 (bao gồm Trung tâm Tim mạch)
theo đề nghị của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Đã ban hành Sớm
75 Sở Kế hoạch và Đầu tư 176/BC-SKHĐT 07/05/2021 16:24:00 19/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trạm biến áp T8 cấp nguồn điện cho hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc gđ 3, dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
76 Sở Kế hoạch và Đầu tư 175/BC-SKHĐT 07/05/2021 07:55:00 19/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
77 Sở Kế hoạch và Đầu tư 174/BC-SKHĐT 07/05/2021 07:54:00 19/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp TT huấn luyện dự bị động viên, Bộ Chỉ huy QS Tp - Đã ban hành Sớm
78 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1202/SKHĐT-KTĐN 06/05/2021 14:57:00 14/05/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội Đã ban hành Sớm
79 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1245/TTr-SLĐTBXH 06/05/2021 14:54:00 18/05/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - bà Hà Thị Lành Đã ban hành Sớm
80 Sở Tài nguyên và Môi trường 256/TTr-STNMT 05/05/2021 14:41:00 20/05/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Công ty TNHH khu du lịch biển VinaCapital ĐN - Khu du lịch biển VinaCapital Đã ban hành Sớm
81 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1227/TTr-SLĐTBXH 05/05/2021 14:40:00 17/05/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho LƯƠNG THỊ NHIỀU Đã ban hành Sớm
82 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1228/TTr-SLĐTBXH 05/05/2021 14:39:00 17/05/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGUYỄN VĂN HƠN Đã ban hành Sớm
83 Sở Tài chính 142/BC-STC 04/05/2021 14:10:00 12/05/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho UBND Quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
84 Sở Kế hoạch và Đầu tư 172/BC-SKHĐT 04/05/2021 10:55:00 14/05/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư xây dựng khu đa chức năng và trang thiết bị bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
85 Sở Tài nguyên và Môi trường 247/TTr-STNMT 04/05/2021 10:10:00 19/05/2021 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phía Nam Khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602) Đã ban hành Sớm
86 Sở Tài nguyên và Môi trường 246/TTr-STNMT 04/05/2021 10:09:00 19/05/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
87 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1202/TTr-SLĐTBXH 04/05/2021 09:58:00 13/05/2021 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - UBND cho NGUYỄN QUẢNG Đã ban hành Sớm
88 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1207/TTr-SLĐTBXH 04/05/2021 09:57:00 11/05/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho trần quốc triều Đã ban hành Sớm
89 Sở Tài chính 141/BC-STC 04/05/2021 08:19:00 12/05/2021 V/v  KH mua sắm Máy Photocopy cho UBND quận Sơn Trà Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT