Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 03/2021
Đăng ngày 03-04-2021 09:16

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 31/03/2021

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 131/BC-SKHĐT 30/03/2021 16:57:00 09/04/2021 KHĐT ct: sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan Tp Đà Nẵng - Đã Ban hành Sớm
2 Sở Tài chính 101/BC-STC 30/03/2021 16:56:00 09/04/2021 T Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng Đã Ban hành Sớm
3 Sở Nội vụ 929/TTr-SNV 30/03/2021 15:47:00 07/04/2021 Về việc đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng - Đã ban hành Sớm
4 Sở Nội vụ 927/TTr-SNV 30/03/2021 15:46:00 07/04/2021 Về việc đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - 0 Đã ban hành Sớm
5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 831/TTr-SLĐTBXH 30/03/2021 08:38:00 08/04/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho PHAN VĂN TUẤN - NGUYỄN SINH Đã ban hành Sớm
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 833/TTr-SLĐTBXH 30/03/2021 08:37:00 08/04/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho HỒ QUÝ Đã ban hành Sớm
7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 832/TTr-SLĐTBXH 30/03/2021 08:37:00 08/04/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho NGUYỄN HÙNG Đã ban hành Sớm
8 Ban Thi đua - Khen thưởng 65/TTr-BTDKT 29/03/2021 15:52:00 02/04/2021 Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng - ubnd cho BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 791/SKHĐT-KTĐN 29/03/2021 15:00:00 06/04/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Hội Từ thiện Tp Đã ban hành Sớm
10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 770/SKHĐT-KTĐN 29/03/2021 14:59:00 06/04/2021 Phê duyệt dự án Hỗ trợ phẫu thuật nhãn nhi và truyền thông chăm sóc mắt tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
11 Sở Tài nguyên và Môi trường 171/TTr-STNMT 29/03/2021 11:08:00 13/04/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng Chưa xử lý Chưa đến hạn
12 Sở Ngoại vụ 467/SNG-LS-NVNONN 29/03/2021 08:47:00 05/04/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
13 Sở Kế hoạch và Đầu tư 766/SKHĐT-KTĐN 26/03/2021 16:40:00 05/04/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Ban đại diện Hội người cao tuổi Tp Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
14 Sở Tài chính 99/BC-STC 26/03/2021 16:36:00 12/04/2021 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án: HTKT Khu dân cư Hòa Phát 5;Hạng mục: Cấp nước( GĐ 2) Đã ban hành Sớm
15 Sở Nội vụ 905/TTr-SNV 26/03/2021 16:01:00 05/04/2021 V/v Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Công an Thành phố Đà nẵng về Tuần tra Phòng chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2020 - Đã ban hành Sớm
16 Sở Ngoại vụ 456/SNG-LS-NVNONN 25/03/2021 16:38:00 01/04/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Chi nhánh Công ty Luật Harvey Law Group Ltd taị Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
17 Sở Nội vụ 836/TTr-SNV 25/03/2021 16:36:00 02/04/2021 Khen thưởng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống - UBND cho Công ty TNHH Hải Vân Nam Đã ban hành Sớm
18 Sở Nội vụ 893/TTr-SNV 25/03/2021 15:55:00 02/04/2021 Về việc khen thưởng công trạng, thành tích đạt được cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ Đã ban hành Sớm
19 Sở Nội vụ 892/TTr-SNV 25/03/2021 15:54:00 02/04/2021 - Về việc khen thưởng công trạng, thành tích đạt được cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đã ban hành Sớm
20 Sở Nội vụ 894/TTr-SNV 25/03/2021 15:54:00 02/04/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho UBND huyện Hoà Vang Đã ban hành Sớm
21 Sở Nội vụ 863/TTr-SNV 25/03/2021 15:53:00 02/04/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban Tổ chức Thành ủy Đã ban hành Sớm
22 Sở Nội vụ 853/TTr-SNV 25/03/2021 14:38:00 02/04/2021 Về việc khen thưởng công trạng và thành tích đạt được cho Sở Tài chính Đã ban hành Sớm
23 Sở Kế hoạch và Đầu tư 123/BC-SKHĐT 25/03/2021 14:36:00 06/04/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cảnh quan hồ điều tiết tại Khu E2 mở rộng (gđ 2) Đã ban hành Sớm
24 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 804/SLĐTBXH-NCC 25/03/2021 14:34:00 06/04/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho VÕ VĂN TỨ Đã ban hành Sớm
25 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 790/TTr-SLĐTBXH 25/03/2021 14:34:00 06/04/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho HUỲNH HÒA Đã ban hành Sớm
26 Sở Kế hoạch và Đầu tư 121/BC-SKHĐT 25/03/2021 10:59:00 06/04/2021 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lan can hồ điều tiết p. Hòa Quý - Đã ban hành Sớm
27 Sở Nội vụ 852/TTr-SNV 25/03/2021 10:37:00 02/04/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho UBND quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
28 Sở Nội vụ 854/TTr-SNV 25/03/2021 10:35:00 02/04/2021 Về việc khen thưởng công trạng và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND thành phố Đã ban hành Sớm
29 Sở Nội vụ 835/TTr-SNV 24/03/2021 17:16:00 01/04/2021 Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Văn phòng UBND thành phố Đã ban hành Sớm
30 Sở Nội vụ 820/TTr-SNV 24/03/2021 10:27:00 01/04/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ủy ban mặt trận tổ quốc Đã ban hành Sớm
31 Sở Nội vụ 821/TTr-SNV 24/03/2021 10:26:00 01/04/2021 Đề nghị khen thưởng Cụm thi đua doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đã ban hành Sớm
32 Sở Xây dựng 1832/SXD-QLHDXD 24/03/2021 09:31:00 05/04/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung công trình Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, hạng mục San nền giai đoạn 3 - Gia cố dòng chảy từ cầu C22 đến cầu C17; Gia cố tứ nón cầu C19B thuộc tuyến đường số 19 và cầu C22 thuộc tuyến đường số 22 Đã ban hành Sớm
33 Sở Xây dựng 1841/SXD-QLHDXD 24/03/2021 09:30:00 05/04/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung công trình Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, hạng mục San nền (giai đoạn 3) và Giao thông, thoát nước mưa tuyến đường số 19, 22 Đã ban hành Sớm
34 Sở Ngoại vụ 441/SNG-LS-NVNONN 24/03/2021 09:29:00 31/03/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
35 Sở Nội vụ 816/TTr-SNV 23/03/2021 16:43:00 31/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Tập thể khối thi đua thuộc sở GTVT Đã ban hành Sớm
36 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 732/TTr-SLĐTBXH 23/03/2021 16:02:00 02/04/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho HUỲNH HAI Đã ban hành Sớm
37 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 776/TTr-SLĐTBXH 23/03/2021 16:02:00 02/04/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGUYỄN THỊ A Đã ban hành Sớm
38 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 771/TTr-SLĐTBXH 23/03/2021 11:09:00 30/03/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho TRẦN THỊ XUÂN Đã ban hành Sớm
39 Sở Giao thông vận tải 1100/SGTVT-QLCL 22/03/2021 16:27:00 01/04/2021 V/v kết quả thẩm định TKKT - DT tổ chức giao thông, công trình Nút giao thông, tuyến cầu vượt, hầm chui, đường phía sau trung tâm Hội nghị tiệc cưới và đường Nguyễn Sơn Trà nối dài, dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý ( VT) Đã ban hành Sớm
40 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 733/TTr-SLĐTBXH 22/03/2021 08:32:00 01/04/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho LÊ THỊ BỬU Đã ban hành Sớm
41 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 699/TTr-SLĐTBXH 22/03/2021 08:31:00 01/04/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho MAI XUÂN TÂM Đã ban hành Sớm
42 Sở Tài chính 90/BC-STC 19/03/2021 16:24:00 05/04/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: HTKT Khu TĐC phía Đông Bến xe phía Nam; HT cấp nước Đã ban hành Sớm
43 Sở Văn hóa và Thể thao 132/TTr-SVHTT 19/03/2021 16:15:00 26/03/2021 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam - UBND cho Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
44 Sở Tài chính 88/BC-STC 19/03/2021 16:14:00 29/03/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý, vận hành và duy tu công viên, vườn dạo trong công viên 29 tháng 3 theo phân cấp trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2021 Đã ban hành Sớm
45 Sở Kế hoạch và Đầu tư 669/SKHĐT-KTĐN 19/03/2021 10:10:00 29/03/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho TT Bảo trợ Trẻ em đường phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
46 Sở Tài chính 89/BC-STC 19/03/2021 09:40:00 29/03/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho Sở Du lịch Đã ban hành Sớm
47 Sở Văn hóa và Thể thao 121/TTr-SVHTT 19/03/2021 08:31:00 31/03/2021 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu - UBND cho Công ty Cổ phần truyền thông Rồng Tiên Sa Đã ban hành Sớm
48 Sở Xây dựng 1749/BC-SXD 19/03/2021 08:17:00 05/04/2021 Kết quả thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu phức hợp Bến xe phía Bắc thành phố - 00010/2021/QHKT/NVQH Đã ban hành Sớm
49 Sở Kế hoạch và Đầu tư 113/BC-SKHĐT 18/03/2021 14:35:00 26/03/2021 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: bổ sung Kè chống sạt lở khẩn cấp các đoạn xung yếu trên sông Yên Đã ban hành Sớm
50 Sở Nội vụ 787/TTr-SNV 18/03/2021 11:08:00 26/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Khối Thi Đua 9 Đã ban hành Sớm
51 Sở Nội vụ 785/TTr-SNV 18/03/2021 11:05:00 26/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
52 Sở Nội vụ 784/TTr-SNV 18/03/2021 11:04:00 26/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Khối thi đua TW Đã ban hành Sớm
53 Sở Tài chính 27/TTr-STC 18/03/2021 09:20:00 26/03/2021 Thanh lý công trình cũ tại Trường THPT Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
54 Sở Tài chính 84/BC-STC 18/03/2021 09:15:00 02/04/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án phát triển bền vững TPĐN-Cp bồi thường GPMB đường đất đỏ thuộc khu TĐC phía tây trường CĐ Lương thực thực phẩm Đã ban hành Sớm
55 Sở Nội vụ 758/TTr-SNV 17/03/2021 14:31:00 25/03/2021 - Đề nghị khen thưởng của Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố - 00036/2021/GBN-TĐ Đã ban hành Sớm
56 Sở Nội vụ 764/TTr-SNV 17/03/2021 14:29:00 01/04/2021 Giải quyết hồ sơ đề nghị cử ông Trần Huỳnh Hữu Thọ, học viên đào tạo theo Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công tham gia đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài - Đã ban hành Sớm
57 Sở Kế hoạch và Đầu tư 111/BC-SKHĐT 17/03/2021 10:25:00 25/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông Đã ban hành Sớm
58 Sở Tài chính 85/BC-STC 17/03/2021 10:09:00 01/04/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Hệ thống HTKT khu TĐC đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (giai đoạn 1); HT giao thông Đã ban hành Sớm
59 Sở Kế hoạch và Đầu tư 110/BC-SKHĐT 17/03/2021 08:13:00 25/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -  lập quy hoạch ngành Công thương của Sở Công thương - Đã ban hành Sớm
60 Sở Kế hoạch và Đầu tư 103/BC-SKHĐT 16/03/2021 14:58:00 24/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây mới nhà đa năng và cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh - Đã ban hành Sớm
61 Sở Kế hoạch và Đầu tư 106/BC-SKHĐT 16/03/2021 14:56:00 24/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ  tầng và PTĐT Đã ban hành Sớm
62 Sở Ngoại vụ 385/SNG-LS-NVNONN 16/03/2021 09:22:00 23/03/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Bệnh viện Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
63 Sở Tài chính 81/BC-STC 15/03/2021 16:25:00 30/03/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ Ngx Ba Huế đến Hòa Cầm; Tháo dỡ, di dời đường dây điện chiếu sáng Đã ban hành Sớm
64 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 682/TTr-SLĐTBXH 15/03/2021 14:42:00 25/03/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho TRƯƠNG THỊ LỘC Đã ban hành Sớm
65 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 683/TTr-SLĐTBXH 15/03/2021 14:41:00 22/03/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho PHẠM BIỆN Đã ban hành Sớm
66 Sở Nội vụ 718/TTr-SNV 15/03/2021 11:05:00 23/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Công thương Đã ban hành Sớm
67 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 666/TTr-SLĐTBXH 15/03/2021 10:12:00 25/03/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho HUỲNH NGỌC NGUYỆN Đã ban hành Sớm
68 Sở Nội vụ 713/TTr-SNV 12/03/2021 10:52:00 22/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Y tế Đã ban hành Sớm
69 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 658/TTr-SLĐTBXH 12/03/2021 08:29:00 23/03/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho HỒ VĂN NHO Đã ban hành Sớm
70 Sở Tài chính 22/TTr-STC 11/03/2021 16:15:00 19/03/2021 Quyết định thanh lý tài sản công - UBND cho Sở Khoa học và công nghệ Đã ban hành Sớm
71 Sở Tài chính 21/TTr-STC 11/03/2021 16:13:00 19/03/2021 V/v  thanh lý tài sản công - UBND cho UBND Quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
72 Sở Nội vụ 670/TTr-SNV 10/03/2021 16:41:00 18/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà nẵng Đã ban hành Sớm
73 Sở Kế hoạch và Đầu tư 100/BC-SKHĐT 10/03/2021 14:09:00 18/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho UBND q. Ngũ Hành Sơn Đã ban hành Sớm
74 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 629/TTr-SLĐTBXH 10/03/2021 11:05:00 19/03/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho PHẠM THỊ LẠI Đã ban hành Sớm
75 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 628/TTr-SLĐTBXH 10/03/2021 11:05:00 19/03/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho ĐINH THỊ HOA Đã ban hành Sớm
76 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 630/TTr-SLĐTBXH 10/03/2021 11:04:00 19/03/2021 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - UBND cho NGÔ THỊ SÂM Đã ban hành Sớm
77 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 631/TTr-SLĐTBXH 10/03/2021 11:03:00 19/03/2021 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ -cho bà Lê Thị Cường Đã ban hành Sớm
78 Sở Xây dựng 1508/BC-SXD 10/03/2021 10:48:00 25/03/2021 Kết quả thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng - Đã xử lý Sớm
79 Sở Nội vụ 668/TTr-SNV 10/03/2021 10:45:00 18/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Trường chính trị Đã ban hành Sớm
80 Sở Kế hoạch và Đầu tư 594/SKHĐT-KTĐN 10/03/2021 08:54:00 18/03/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài về Phong trào trường học không rác - Đã ban hành Sớm
81 Sở Kế hoạch và Đầu tư 97/BC-SKHĐT 10/03/2021 08:10:00 18/03/2021 BCTĐ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Đo vẽ bản đồ địa chính TL 1/1000 phục vụ đền bù, GPMB dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Dự án thành phần: Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Dự án: Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Đã ban hành Sớm
82 Sở Tư pháp 503 09/03/2021 10:40:00 07/04/2021 Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng cho LÊ THỊ THU HOÀI( ngày 9/3 sở mới liên thông qua VP) Đã ban hành Sớm
83 Sở Kế hoạch và Đầu tư 96/BC-SKHĐT 09/03/2021 10:39:00 17/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án TT y tế quận Thanh Khê (gđ 1) Đã ban hành Sớm
84 Sở Tài nguyên và Môi trường 192 08/03/2021 16:10:00 24/03/2021 V/v Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án: Trụ sở bố trí cho các cơ sở y tế trong lĩnh vực dự phòng; Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Răng Hàm Mặt; Nâng cấp cơ sở và trang thiết bị Trung tâm y tế dự phòng TP của BQL dự án PTĐT Đã ban hành Sớm
85 Sở Ngoại vụ 338/SNG-LS-NVNONN 08/03/2021 14:32:00 15/03/2021 V/v Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xin phép tổ chức hội thảo quốc tế Đã ban hành Sớm
86 Sở Nội vụ 649/TTr-SNV 08/03/2021 14:25:00 16/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố Đã ban hành Sớm
87 Sở Nội vụ 642/TTr-SNV 08/03/2021 10:50:00 16/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Liên hiệp cac tổ chức Hữu Nghị Đã ban hành Sớm
88 Sở Kế hoạch và Đầu tư 566/SKHĐT-KTĐN 08/03/2021 10:40:00 16/03/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Sở Y tế Đã ban hành Sớm
89 Sở Tài chính 76/BC-STC 08/03/2021 08:40:00 16/03/2021 - kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ Quản lý, bảo trì cầu, đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2021 - 2023 Đã ban hành Sớm
90 Sở Tài chính 75/BC-STC 08/03/2021 08:39:00 16/03/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho sở xây dựng Đã ban hành Sớm
91 Sở Tài nguyên và Môi trường 172 05/03/2021 16:47:00 22/03/2021 Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - UBND cho Chi nhánh Công ty CP Đầu tư 559 - KDL Nghỉ dưỡng Tia Wellness Đã ban hành Sớm
92 Sở Tài nguyên và Môi trường 110/TTr-STNMT 05/03/2021 15:41:00 16/03/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
93 Sở Kế hoạch và Đầu tư 545/SKHĐT-KTĐN 05/03/2021 15:40:00 15/03/2021 Điều chỉnh Chương trình đào tạo công nghệ thông tin (hệ cao đẳng) do Tổ chức Passerellé Numeriques (Pháp) tài trợ - Đã ban hành Sớm
94 Sở Tài chính 72/BC-STC 04/03/2021 15:28:00 12/03/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho Trung tâm tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
95 Sở Tài chính 73/BC-STC 04/03/2021 15:27:00 12/03/2021 phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho sở xây dựng Đã ban hành Sớm
96 Sở Nội vụ 609/TTr-SNV 03/03/2021 16:58:00 11/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban TĐKT Đã ban hành Sớm
97 Sở Tài chính 65/BC-STC 03/03/2021 16:11:00 18/03/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Nút giao thông và đường dẫn hai đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (h/m: Cây xanh và HTCN tưới cây - phần KL cây xanh và thảm cỏ vướng trạm bơm) Đã xử lý Sớm
98 Sở Xây dựng 1208/SXD-QLHDXD 03/03/2021 14:53:00 15/03/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng, hạng mục Cải tạo, di dời chuyển đổi các khoa chức năng Đã ban hành Sớm
99 Sở Xây dựng 1377/SXD-QLHDXD 03/03/2021 14:52:00 15/03/2021 V/v thông báo KQTĐ hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - dự toán điều chỉnh Công trình: Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng - Đã ban hành Sớm
100 Sở Nội vụ 590/TTr-SNV 03/03/2021 14:12:00 11/03/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đã ban hành Sớm
101 Sở Kế hoạch và Đầu tư 87/BC-SKHĐT 03/03/2021 10:38:00 11/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình TT Y tế quận Cẩm Lệ (gđ 1) Đã ban hành Sớm
102 Sở Xây dựng 1119/SXD-QLHDXD 03/03/2021 10:37:00 15/03/2021 V/v thông báo KQTĐ hồ sơ Thiết kế BVTC - dự toán công trình: HTKT Khu tái định cư Bình Kỳ - Giai đoạn 1 (Vệt 02 bên đường Võ Chí Công), Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng Đã ban hành Sớm
103 Sở Xây dựng 1329/SXD-QLHDXD 03/03/2021 10:36:00 15/03/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung công trình Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, hạng mục Kênh thoát lũ hồ Hòa Trung và Kênh thoát nước dọc đường số 9 Đã ban hành Sớm
104 Sở Nội vụ 591/TTr-SNV 03/03/2021 09:03:00 11/03/2021 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội ông Nguyễn Văn An Đã ban hành Sớm
105 Sở Nội vụ 591/TTr-SNV 03/03/2021 09:02:00 11/03/2021 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội ông Nguyễn Đăng Hoàng Đã ban hành Sớm
106 Sở Kế hoạch và Đầu tư 86/BC-SKHĐT 03/03/2021 08:17:00 11/03/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Xây dựng cầu qua sông Phú Lộc Đã ban hành Sớm
107 Sở Tài chính 61/BC-STC 02/03/2021 14:12:00 17/03/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: San nền, kè bao tại khu vực bố trí cho Hải đội 2, bộ đội Biên phòng; Gia cố tạm mái taluy bảo vệ khu đất Hải đội 2 Đã xử lý Sớm
108 Sở Tài chính 66/BC-STC 01/03/2021 16:22:00 09/03/2021 Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên - ubnd cho Sở Giáo dục và Đào tạo Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT