Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01/2021
Đăng ngày 05-02-2021 10:50

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 29/01/2021 17:02:00 16/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Tôn Thất Thạnh( liên thông) Đã ban hành Sớm
2 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 29/01/2021 17:01:00 16/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho ĐỖ VĂN NHỎ( liên thông) Đã ban hành Sớm
3 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 29/01/2021 17:00:00 16/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Nguyễn Thị Mỹ Dung( liên thông) Đã ban hành Sớm
4 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 29/01/2021 16:59:00 16/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Thân Trọng Minh( liên thông) Đã ban hành Sớm
5 Sở Khoa học và Công nghệ 08/TTr-SKHCN 29/01/2021 16:57:00 16/02/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Phạm Hồ Quỳnh Trang và Lê Văn Hoàng( Liên thông) Đã ban hành Sớm
7 Sở Nội vụ 357/TTr-SNV 29/01/2021 16:53:00 08/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội Đông y TP Đã ban hành Sớm
9 Sở Nội vụ 198/TTr-SNV 27/01/2021 09:19:00 04/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội Chữ thập đỏ Đã ban hành Sớm
10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40/BC-SKHĐT 27/01/2021 08:41:00 04/02/2021 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống HTKT Khu dân cư Phong Bắc - Đã ban hành Sớm
11 Sở Nội vụ 301/TTr-SNV 26/01/2021 16:51:00 03/02/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban chỉ đạo phòng chống HIV Đã ban hành Đúng
13 Sở Tài chính 28/BC-STC 26/01/2021 15:27:00 10/02/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án phát triển bền vững TPĐN-Cp bồi thường GPMB Khu dân cư tổ 12 Mân Thái Q. Sơn Trà Đã ban hành Sớm
16 Sở Tài chính 25/BC-STC 26/01/2021 14:29:00 10/02/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: CT, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; XL tuyến đường Hà Huy Tập Đã ban hành Sớm
18 Sở Khoa học và Công nghệ 06/TTr-SKHCN 26/01/2021 09:03:00 11/02/2021 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến - UBND cho BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM Đã ban hành Sớm
20 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 185/SLĐTBXH-NCC 26/01/2021 08:31:00 05/02/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGÔ THỊ LỘ Đã ban hành Sớm
22 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 211/SLĐTBXH-NCC 25/01/2021 09:56:00 03/02/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho NGÔ THỊ NGUYỆT THU Đã ban hành Sớm
23 Sở Tài chính 23/BC-STC 22/01/2021 14:50:00 08/02/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án : HTKT Khu D - KDC Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1); Hạng mục Cấp nước Đã ban hành Sớm
24 Sở Xây dựng 324/SXD-QLHDXD 22/01/2021 11:03:00 04/02/2021 V/v thông báo KQTĐ hồ sơ Thiết kế BVTC & dự toán điều chỉnh công trình: HTKT Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 2B), Hạng mục: Hệ thống ĐCS (phần còn lại) Đã ban hành Đúng
25 Sở Xây dựng 323/SXD-QLHDXD 22/01/2021 11:02:00 03/02/2021 V/v thông báo KQTĐ hồ sơ Thiết kế BVTC – dự toán điều chỉnh công trình: HTKT Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 2A), Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng (đợt 3) Đã ban hành Đúng
26 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 184/SLĐTBXH-NCC 22/01/2021 10:59:00 03/02/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGUYỄN QUỐC HÙNG Đã ban hành Sớm
27 Sở Nội vụ 256/TTr-SNV 21/01/2021 10:59:00 29/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã ban hành Sớm
28 Sở Khoa học và Công nghệ 04/TTr-SKHCN 21/01/2021 10:15:00 08/02/2021 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến - UBND cho Sở Thông tin và Truyền thông Đã ban hành Sớm
29 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 166/TTr-SLĐTBXH 21/01/2021 10:13:00 27/01/2021 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 -UBND cho TỜ TRÌNH 440 - THÁNG 6 QUẬN HẢI CHÂU Đã ban hành Sớm
30 Sở Khoa học và Công nghệ 04/TTr-SKHCN 21/01/2021 10:12:00 08/02/2021 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến - UBND cho Sở Thông tin và Truyền thông Đã ban hành Sớm
31 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 165/TTr-SLĐTBXH 21/01/2021 09:27:00 27/01/2021 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 -UBND cho TỜ TRÌNH 440 - THÁNG 5 QUẬN HẢI CHÂU Đã ban hành Sớm
32 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 164/TTr-SLĐTBXH 21/01/2021 09:26:00 27/01/2021 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 -UBND cho TỜ TRÌNH 440 - THÁNG 4 QUẬN HẢI CHÂU Đã ban hành Sớm
33 Sở Nội vụ 253/TTr-SNV 21/01/2021 08:30:00 29/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Đã ban hành Sớm
34 Sở Nội vụ 252/TTr-SNV 21/01/2021 08:07:00 29/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho UBND quận Thanh Khê Đã ban hành Sớm
35 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 167/TTr-SLĐTBXH 21/01/2021 08:06:00 27/01/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGUYỄN HỮU LĂNG Đã ban hành Sớm
36 Sở Nội vụ 227/TTr-SNV 21/01/2021 08:05:00 29/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Thông tin và Truyền thông Đã ban hành Sớm
37 Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/BC-SKHĐT 21/01/2021 08:04:00 02/02/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho UBND q. Cẩm lệ Đã ban hành Sớm
38 Sở Nội vụ 199/TTr-SNV 20/01/2021 15:47:00 28/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Tòa án nhân dân thành phố Đã ban hành Sớm
39 Sở Tài chính 18/BC-STC 19/01/2021 14:28:00 03/02/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Đường nối từ phía Đông cầu mới Sông Hàn đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc hạng mục Điện chiếu sáng các Kiệt hẽm thuộc Vệt KTQĐ đường Võ Văn Kiệt Đã ban hành Sớm
40 Sở Ngoại vụ 104/SNG-LS-NVNONN 19/01/2021 14:25:00 26/01/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Đông Tây hội ngộ Đã ban hành Sớm
41 Sở Nội vụ 186/TTr-SNV 19/01/2021 14:19:00 27/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội cựu chiến binh Đã ban hành Sớm
42 Sở Nội vụ 173/TTr-SNV 19/01/2021 14:19:00 27/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ngân hàng chính sách xã hội Đã ban hành Sớm
43 Sở Xây dựng 347/SXD-QLHDXD 19/01/2021 14:10:00 29/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình Trạm trung chuyển rác thải khu vực đường Lê Thanh Nghị, hạng mục Khối nhà văn phòng, khối nhà ép rác, khối nhà xử lý rác cồng kềnh - 00107/2020/XD/TK-DT Đã ban hành Sớm
44 Sở Kế hoạch và Đầu tư 124/SKHĐT-KTĐN 18/01/2021 16:42:00 26/01/2021 Phê duyệt viện trợ phục vụ phòng chống COVID-19 do tổ chức Save the Children tài trợ Đã ban hành Sớm
45 Sở Kế hoạch và Đầu tư 125/SKHĐT-KTĐN 18/01/2021 16:41:00 26/01/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho TT Bảo trợ trẻ em đường phố Tp ĐN Đã ban hành Sớm
46 Sở Xây dựng 221/SXD-QLHDXD 18/01/2021 16:40:00 29/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC – DT hạng mục bảo vệ môi trường dự án Khu ký túc xá tập trung phục vụ cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy ghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Đã ban hành Đúng
47 Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/BC-SKHĐT 18/01/2021 16:24:00 26/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình TT ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại BV Đà Đã ban hành Sớm
48 Sở Tài chính 17/BC-STC 18/01/2021 16:23:00 02/02/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Tuyến đường Thăng Long Đã ban hành Sớm
49 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 110/TTr-SLĐTBXH 18/01/2021 15:30:00 22/01/2021 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 -UBND cho CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHỎI NGUỒN VIỆT- TỜ TRINH 365 Đã ban hành Sớm
50 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 111/TTr-SLĐTBXH 18/01/2021 15:29:00 22/01/2021 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 -UBND cho CÔNG TY CỔ PHẦN QN- EDEN - TỜ TRINH 433 Đã ban hành Sớm
51 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 108/TTr-SLĐTBXH 18/01/2021 15:28:00 22/01/2021 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 -UBND cho CÔNG TY CỔ PHẦN QN- EDEN - TỜ TRINH 432 Đã ban hành Sớm
52 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 109/TTr-SLĐTBXH 18/01/2021 15:26:00 22/01/2021 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 -UBND cho CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHỎI NGUỒN VIỆT- TỜ TRINH 362 Đã ban hành Sớm
53 Sở Tài chính 15/BC-STC 18/01/2021 15:20:00 02/02/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Khu phụ trợ phục vụ DA Khu Công nghệ cao ĐN; HT điện chiếu sáng đường số 9 nối dài Đã ban hành Sớm
54 Sở Tài chính 16/BC-STC 18/01/2021 15:19:00 02/02/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán: HTKT Khu C - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ mở rộng (giai đoạn 2); San nền, giao thông, thoát nước Đã ban hành Sớm
55 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 128/TTr-SLĐTBXH 18/01/2021 15:16:00 27/01/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ cho ông Trương NgọcTín Đã ban hành Sớm
56 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 139/TTr-SLĐTBXH 18/01/2021 14:12:00 28/01/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng cho 16 trường hợp( Khả) Đã ban hành Sớm
57 Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/BCTĐ-SKHĐT 18/01/2021 08:36:00 26/01/2021 0Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Hội trường và HTKT Ban Chỉ huy quân sự Đã ban hành Sớm
58 Sở Nội vụ 153/TTr-SNV 18/01/2021 08:25:00 26/01/2021 Về việc tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm chức danh quản lý, lãnh đạo (bà Lê Thị Hòa, Sở Y tế) Đã ban hành Sớm
59 Sở Xây dựng 257/SXD-QLHDXD 15/01/2021 15:38:00 27/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung công trình: Xây dựng tuyến ống thoát nước thải mạng cấp 3 và đấu nối hộ gia đình khu vực Mỹ Khê (gói thầu 1.14) thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
60 Sở Tài nguyên và Môi trường 12/TTr-STNMT 15/01/2021 14:32:00 01/02/2021 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Công ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng - Đại lý Okayama Toyopet tại ĐN Đã ban hành Sớm
61 Sở Nội vụ 144/TTr-SNV 15/01/2021 10:13:00 25/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Ngoại vụ Đã ban hành Sớm
62 Sở Nội vụ 118/TTr-SNV 14/01/2021 14:06:00 22/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban An toàn giao thông Đã ban hành Sớm
63 Sở Nội vụ 132/TTr-SNV 14/01/2021 14:06:00 22/01/2021 V/v Nâng lương trước thời hạn _ Nguyễn Thị Phương Đã ban hành Sớm
64 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 70/SLĐTBXH-NCC 13/01/2021 15:31:00 25/01/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho Vũ Văn Rân Đã ban hành Sớm
65 Sở Tài chính 13/BC-STC 13/01/2021 15:14:00 28/01/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Rà phá bom mìn khu TĐC Tân Ninh MR1- DA Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1 Đã ban hành Đúng
66 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/BC-SKHĐT 13/01/2021 10:30:00 21/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -  và sửa chữa TTDVVL Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
67 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9/BC-SKHĐT 13/01/2021 10:29:00 21/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - TTYT quận Cẩm Lệ (gđ 1) Đã ban hành Sớm
68 Sở Xây dựng 9415/SXD-QLHDXD 13/01/2021 10:17:00 25/01/2021 TV/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC – Dự toán công trình Trụ sở UBND phường Phước Ninh - 00115/2020/XD/TK-DT Đã ban hành Sớm
69 Sở Ngoại vụ 68/SNG-LS-NVNONN 12/01/2021 15:39:00 19/01/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
70 Sở Tài chính 10/BC-STC 12/01/2021 14:22:00 01/02/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 2); Giao thông, thoát nước Đã ban hành Đúng
71 Sở Xây dựng 188/SXD-QHKT 12/01/2021 09:32:00 27/01/2021 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết TL1:500 Trụ sở Công an phường Nại Hiên Đông - Đã ban hành Sớm
72 Sở Xây dựng 143/SXD-QLHDXD 12/01/2021 09:02:00 22/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung công trình Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, hạng mục Kênh thoát lũ hồ Hòa Trung và Kênh thoát nước dọc đường số 9 Đã ban hành Đúng
73 Sở Kế hoạch và Đầu tư 52/SKHĐT-KTĐN 12/01/2021 08:37:00 20/01/2021 Phê duyệt tiếp nhận dự án vì sự phát triển của nữ công nhân Đã ban hành Sớm
74 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 59/TTr-SLĐTBXH 11/01/2021 16:27:00 20/01/2021 TỜ TRÌNH Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - 00046/2020/GBN-NCC Đã ban hành Sớm
75 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 52/TTr-SLĐTBXH 11/01/2021 16:27:00 18/01/2021 V/v giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn 03 trường hợp - 00001/2021/GBN-NCC Đã ban hành Sớm
76 Sở Xây dựng 119/SXD-QLHDXD 11/01/2021 16:26:00 21/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Điện chiếu sáng, cây xanh, hố ga và ống luồn cáp thông tin liên lạc thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Lưu Quang Vũ - 00094/2020/XD/TK-DT Đã ban hành Sớm
77 Sở Văn hóa và Thể thao 11/TTr-SVHTT 11/01/2021 15:44:00 21/01/2021 Tờ trình về việc chấp thuận địa điểm đăng cai tổ chức vòng chung kết Cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2021 Đã ban hành Sớm
78 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6/BCTĐ-SKHĐT 11/01/2021 10:57:00 19/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình HTKT khu tái định cư phía Đông, bến xe phía Nam - Đã ban hành Sớm
79 Sở Tài chính 6/BC-STC 11/01/2021 10:03:00 26/01/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: HM Cấp nước, Điện chiếu sáng thuộc HTKT KDC Thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) Đã ban hành Sớm
80 Sở Nội vụ 39/TTr-SNV 11/01/2021 09:18:00 19/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi( đã trình VB giấy theo đường VT) Đã ban hành Sớm
81 Sở Xây dựng 4/BC-SXD 08/01/2021 10:05:00 25/01/2021 - V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Quản lý khai thác các bãi biển du lịch dọc đường Nguyễn Tất Thành - Đã ban hành Sớm
82 Sở Xây dựng 1/BC-SXD 08/01/2021 10:03:00 25/01/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh QH 1/500 Nghĩa trủng Phước Ninh - Đã ban hành Sớm
83 Sở Nội vụ 40/TTr-SNV 07/01/2021 16:37:00 15/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Tư pháp Đã ban hành Sớm
84 Sở Nội vụ 45/TTr-SNV 07/01/2021 14:09:00 15/01/2021 V/v Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Nội vụ năm 2020 Đã ban hành Sớm
87 Sở Nội vụ 37/TTr-SNV 07/01/2021 08:15:00 15/01/2021 - Nâng lương thường xuyên_Nguyễn Thị Hồng Ân Đã ban hành Sớm
89 Sở Xây dựng 9488/SXD-QLHDXD 06/01/2021 16:37:00 18/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung Công trình: Tuyến kênh Yên Thế - Bắc Sơn (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Hồ Trung Nghĩa) thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Đã ban hành Sớm
90 Sở Tài chính 4/BC-STC 06/01/2021 14:18:00 14/01/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ chăm sóc, quản lý vận hành và duy tu cây xanh, vườn dạo tại Công viên Thanh Niên năm 2021 - Phần thuộc phạm vi quản lý của quận Hải Châu Đã ban hành Sớm
91 Sở Xây dựng 47/SXD-QLHDXD 06/01/2021 10:16:00 18/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình Nhà máy nước Hòa Liên, hạng mục Nhà máy xử lý - Nhà hóa chất; Nhà Clo; Bể nén bùn; Trạm bơm bùn thô; Bể thu hồi nước rửa lọc; Bể hòa trộn Polyme; Trạm bơm bùn vào máy ép bùn; Trạm bơm gió rửa lọc; Nhà đặt máy ép bùn; Đường ống kỹ thuật - Đã ban hành Sớm
92 Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/SKHĐT-KTĐN 06/01/2021 08:46:00 14/01/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Xây dựng mô hình nông thôn mới Đã ban hành Sớm
93 Sở Kế hoạch và Đầu tư 21/SKHĐT-KTĐN 06/01/2021 08:45:00 14/01/2021 hẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Điều chỉnh dự án Chăm sóc mắt học đường tại thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
94 Sở Công thương 3/BC-SCT 06/01/2021 08:44:00 18/01/2021 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN Công trình: Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phong Bắc Hạng mục: Di dời các cột điện của đường dây trung, hạ thế và chiếu sáng Đã ban hành Sớm
95 Sở Xây dựng 9455/SXD-QLHDXD 05/01/2021 16:38:00 15/01/2021 V/v thông báo KQTĐ hồ sơ Thiết kế BVTC – dự toán điều chỉnh công trình: HTKT Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 1), Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng (phần còn lại) Đã ban hành Sớm
96 Sở Nội vụ 08/TTr-SNV 05/01/2021 14:08:00 13/01/2021 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Nguyễn Văn Anh Đã ban hành Sớm
97 Sở Nội vụ 07/TTr-SNV 05/01/2021 13:59:00 13/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho LH các TC Hữu nghị Đã ban hành Sớm
98 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7/SKHĐT-KTĐN 05/01/2021 09:07:00 13/01/2021 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài -cho Thư viện KHTH ĐN Đã ban hành Sớm
99 Sở Kế hoạch và Đầu tư 806/BCTĐ-SKHĐT 04/01/2021 11:12:00 12/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho UBND q. Sơn Trà Đã ban hành Sớm
100 Sở Kế hoạch và Đầu tư 807/BC-SKHĐT 04/01/2021 11:11:00 12/01/2021 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nhà thi đấu Đa Nẵng TTVHTT quận Sơn Trà Đã ban hành Sớm
101 Sở Khoa học và Công nghệ 80/TTr-SKHCN 04/01/2021 09:05:00 20/01/2021 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến - UBND cho UBND quận Ngũ Hành Sơn(VT) Đã ban hành Sớm
102 Sở Tài chính 455/BC-STC 04/01/2021 08:49:00 19/01/2021 - Báo cáo thẩm tra quyết toán: Nâng cấp, CT hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn Đã ban hành Sớm
103 Sở Công thương 267/SCT-QLNL 04/01/2021 08:33:00 14/01/2021 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN Công trình: Khu công nghệ cao Đà Nẵng Hạng mục: Trạm biến áp T7 cấp nguồn điện cho hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc giai đoạn 3 Đã ban hành Sớm
104 Sở Tài chính 453/BC-STC 04/01/2021 08:32:00 12/01/2021 Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng theo phân cấp trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2021 Đã ban hành Sớm
105 Sở Nội vụ 3688/TTr-SNV 04/01/2021 08:31:00 12/01/2021 - Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng - Đã ban hành Sớm
106 Sở Ngoại vụ 2229/SNG-LS-NVNONN 04/01/2021 08:29:00 11/01/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và Dịch thuật Tài Minh Đã ban hành Sớm
107 Sở Ngoại vụ 2231/SNG-LS-NVNONN 04/01/2021 08:26:00 11/01/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT