Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12/2020
Đăng ngày 05-01-2021 10:41

BÁO CÁO MỘT CỬA
Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020

STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Trạng thái Tình trạng
1 Sở Tài chính 446/BC-STC 30/12/2020 10:07:00 14/01/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Khu phụ trợ phục vụ DA Khu Công nghệ cao ĐN; Giao thông, thoát nước mưa, tuyến kỹ thuật, thoát nước thải... đường số 9 nối dài Đã ban hành Sớm
2 Sở Tài chính 445/BC-STC 30/12/2020 10:05:00 14/01/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán công trình: Khu Công nghệ cao ĐN; Giao thông, thoát nước mưa, Tuynen kỹ thuật, thoát nước thải,... đường số 16 (bao gồm cầu C16) Đã ban hành Sớm
3 Sở Ngoại vụ 2223 30/12/2020 08:57:00 06/01/2021 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
4 Sở Nội vụ 3659/TTr-SNV 30/12/2020 08:52:00 07/01/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Taekwondo thành phố Đà Nẵng - 000 Đã ban hành Sớm
5 Sở Nội vụ 3660/TTr-SNV 30/12/2020 08:50:00 07/01/2021 Về việc tiếp nhận vào làm công chức (Sở Y tế - Trường hợp bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc) Chưa xử lý Chưa đến hạn
6 Sở Xây dựng 9347/BC-SXD 29/12/2020 16:07:00 13/01/2021 Kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Kè chống sạt lở khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô Đã ban hành Sớm
7 Sở Xây dựng 9252a/SXD-QLHDXD 29/12/2020 14:05:00 08/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn - 00028/2020/XD/DA Đã ban hành Sớm
8 Sở Khoa học và Công nghệ 76/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:21:00 14/01/2021 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến - UBND cho Đặng Thị Mai Đã ban hành Sớm
9 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:20:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho NGUYỄN HỮU THIẾT Đã ban hành Sớm
10 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:20:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Đàm Bích Hạnh Đã ban hành Sớm
11 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:17:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Pham thi Thu Hà Đã ban hành Sớm
12 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:16:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Nguyễn Thị Lành Đã ban hành Sớm
13 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:16:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Phạm Xuân Thu Đã ban hành Sớm
14 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:15:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Nguyễn Thị Lành Đã ban hành Sớm
15 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:14:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng cho ông Lê Văn Trung, ông Bùi Văn Tấn và Ông Lê Minh Sang Đã ban hành Sớm
16 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 11:13:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng cho ông Lê Văn Trung, ông Bùi Văn Tấn và Ông Lê Minh Sang Đã ban hành Sớm
17 Sở Khoa học và Công nghệ 77/TTr-SKHCN 29/12/2020 10:56:00 14/01/2021 Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng - UBND cho Đàm Bích Hạnh Đã ban hành Sớm
18 Sở Giao thông vận tải 5393/SGTVT-QLCL 29/12/2020 10:06:00 06/01/2021 V/v kết quả thẩm định thiết kế BVTC hạng
mục Dầm bản rỗng nhịp 4 - nhịp 7 cầu vượt
nút giao cuối tuyến, công trình Đường vành
đai phía Tây 2, thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng
giao thông thành phố Đà Nẵng
Đã ban hành Sớm
19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 784/BC-SKHĐT 29/12/2020 08:42:00 06/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam - 0 Đã ban hành Sớm
20 Sở Kế hoạch và Đầu tư 783/BC-SKHĐT 29/12/2020 08:39:00 06/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án - XD Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3 - Đã ban hành Sớm
21 Sở Văn hóa và Thể thao 602/TTr-SVHTT 28/12/2020 16:42:00 31/12/2020 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - UBND cho TRung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
22 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4143/TTr-SLĐTBXH 28/12/2020 16:31:00 04/01/2021 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho 03 hộ Đã ban hành Sớm
23 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4142/TTr-SLĐTBXH 28/12/2020 16:30:00 07/01/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với 06 đối tượng người có công với cách mạng Đã ban hành Sớm
24 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3577/SKHĐT-KTĐN 28/12/2020 16:03:00 05/01/2021 điều chỉnh dự án Thành lập Đơn vị Đào tạo và Nghiên cứu về Chăm sóc sơ sinh và Sữa mẹ do Tổ chức Family Health International (FHI360) tại Việt Nam thông qua Chương trình Alive & Thrive tài trợ - 00080/2020/GBN-TCPCP
3577-SKHĐT-KTĐN.signed.PDF, Điều chỉnh dự án.doc
Đã ban hành sớm
25 Sở Tài chính 441/BC-STC 28/12/2020 14:51:00 12/01/2021 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Đập phá tháo dỡ Công trình Xây mới Trường THCS Trưng Vương Đã ban hành Sớm
26 Sở Xây dựng 9240/SXD-HTKT 28/12/2020 14:50:00 12/01/2021 Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 Kè chống sạt lở bờ tả sông Túy Loan đoạn qua thôn Ninh An, khu vực nhà cổ Tích Thiện Đường và thôn Thạch Nham xã Hòa Nhơn - 00066/2020/QHKT/ĐAQH Chưa xử lý Chưa đến hạn
27 Sở Tài nguyên và Môi trường 828/TTr-STNMT 28/12/2020 14:34:00 12/01/2021 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Quần thể bệnh viện quốc tế chất lượng cao” Chưa xử lý Chưa đến hạn
28 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4119/TTr-SLĐTBXH 28/12/2020 14:15:00 06/01/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho NGUYỄN VĂN CƯ Đã ban hành Sớm
29 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4120/TTr-SLĐTBXH 28/12/2020 14:14:00 06/01/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho LÊ ĐỨC TÚ Đã ban hành Sớm
30 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4118/TTr-SLĐTBXH 28/12/2020 14:13:00 06/01/2021 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho NGUYỄN TẤN PHƯỚC Đã ban hành Sớm
31 Sở Xây dựng 9233/SXD-QLHDXD 28/12/2020 10:31:00 07/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng Đã ban hành Sớm
32 Sở Nội vụ 3603/TTr-SNV 25/12/2020 14:24:00 04/01/2021 Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc _ Trần Nguyên Ngọc _ Trần Thiện Hùng Đã ban hành Sớm
33 Sở Kế hoạch và Đầu tư 778/BC-SKHĐT 25/12/2020 14:14:00 04/01/2021 -Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -  Dự án Phát triển bền vững TPĐN Đã ban hành Sớm
34 Sở Kế hoạch và Đầu tư 777/BCTĐ-SKHĐT 25/12/2020 14:13:00 04/01/2021 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -Nhà máy xử lý rác thải tại KV Bãi rác Khánh Sơn Đã ban hành Sớm
35 Sở Tài nguyên và Môi trường 1008/BC-STNMT 25/12/2020 09:22:00 04/01/2021 Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án “Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng” theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng(VT) Đã ban hành Đúng
36 Sở Nội vụ 3593/TTr-SNV 24/12/2020 16:07:00 01/01/2021 Về việc tiếp nhận vào làm công chức đối với ông Trần Đình Sơn (Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường) Đã ban hành Sớm
37 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4103 24/12/2020 11:18:00 05/01/2021 V/v trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người có công với cách mạng Đã ban hành Sớm
38 Sở Nội vụ 3591/TTr-SNV 24/12/2020 11:16:00 01/01/2021 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Du lịch Đã ban hành Sớm
39 Sở Xây dựng 9206/BC-SXD 24/12/2020 11:14:00 08/01/2021 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng - UBND cho Cty CP Trung Nam Đã ban hành Sớm
40 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4103/TTr-SLĐTBXH 23/12/2020 16:11:00 04/01/2021 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho NGUYEN VAN HON- LE VAN BAY- PHAM THI HAT Đã ban hành Sớm
41 Sở Nội vụ 3582/TTr-SNV 23/12/2020 16:09:00 31/12/2020 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho 2 CPVP UBND Đã ban hành Sớm
42 Sở Nội vụ 3583/TTr-SNV 23/12/2020 16:08:00 14/01/2021 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cho Nguồn sống Việt Đã ban hành Sớm
43 Sở Nội vụ 3581/TTr-SNV 23/12/2020 15:10:00 31/12/2020 Về việc đề nghị khen thưởng chuyên đề của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng - Đã ban hành Sớm
44 Sở Tài chính 440/BC-STC 23/12/2020 15:05:00 07/01/2021 V/v Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Khu TĐC phía Bắc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; Đền bù giải tỏa Đã ban hành Sớm
45 Sở Xây dựng 9111/SXD-QLHDXD 22/12/2020 16:35:00 01/01/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1) Đã ban hành Sớm
46 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4048/TTr-SLĐTBXH 22/12/2020 14:14:00 01/01/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho PHẠM XUÂN ĐIỀN Đã ban hành Sớm
47 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4080/SLĐTBXH-NCC 22/12/2020 14:03:00 01/01/2021 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho PHẠM HUỆ Đã ban hành Sớm
48 Sở Nội vụ 3542/TTr-SNV 22/12/2020 11:12:00 30/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Văn hóa Thể thao Đã ban hành Sớm
49 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3509/SKHĐT-KTĐN 22/12/2020 11:11:00 30/12/2020 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Bệnh viện Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
50 Sở Xây dựng 9052/SXD-QLHDXD 21/12/2020 10:33:00 31/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh bổ sung công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng, hạng mục: Giao thông - điều chỉnh bê tông nhựa mặt đường Đã ban hành Đúng
51 Sở Nội vụ 3503/TTr-SNV 21/12/2020 10:06:00 29/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội cựu thanh niên xung phongĐÀO XUÂN HUYỆT Đã ban hành Sớm
52 Sở Nội vụ 3533/TTr-SNV 21/12/2020 09:53:00 29/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban Tuyên giao TU Đã ban hành Sớm
53 Sở Nội vụ 3532/TTr-SNV 19/12/2020 09:17:00 29/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Ban dân vận Thành ủy Đã ban hành Sớm
54 Sở Nội vụ 3527/TTr-SNV 18/12/2020 16:38:00 28/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội CCB Đã ban hành Sớm
55 Sở Xây dựng 9041/SXD-QLHDXD 18/12/2020 16:37:00 30/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh bổ sung công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom nước thải Khu công nghiệp Hòa Khánh (phần còn lại ống bê tông ly tâm) Đã ban hành Sớm
56 Sở Kế hoạch và Đầu tư 763/BC-SKHĐT 18/12/2020 16:34:00 28/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Trang trí hoa Tết năm 2021 Đã ban hành Sớm
57 Sở Ngoại vụ 2160/SNG-LS-NVNONN 18/12/2020 16:33:00 25/12/2020 Trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (thẻ ABTC) - UBND cho Công ty TNHH Ô tô Hồng Sơn Star Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
58 Sở Nội vụ 3526/TTr-SNV 18/12/2020 16:32:00 28/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hội CCB Đã ban hành Sớm
59 Sở Kế hoạch và Đầu tư 762/BC-SKHĐT 18/12/2020 16:28:00 28/12/2020 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Trang trí điện Tết 2021 Đã ban hành Sớm
60 Sở Ngoại vụ 2166/SNG-LS-NVNONN 18/12/2020 16:28:00 25/12/2020 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Văn phòng Đại diện Tổ chức The Fred Hollows Foundation tại Việt Nam Đã ban hành Sớm
61 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 4048a/TTr-SLĐTBXH 18/12/2020 14:30:00 25/12/2020 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho ĐÀM THỊ DÃI Đã ban hành Sớm
62 Sở Xây dựng 8857/SXD-QLHDXD 18/12/2020 14:06:00 30/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự toán công trình HTKT Khu dân cư Hòa Phát (đường Nguyễn Huy Tưởng); hạng mục Tổ chức giao thông Đã ban hành Sớm
63 Sở Nội vụ 3511/TTr-SNV 18/12/2020 10:52:00 28/12/2020 Về việc cho phép đổi tên Hội Karate-do thành phố Đà Nẵng thành Liên đoàn Karate thành phố Đà Nẵng và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Karate thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
64 Sở Kế hoạch và Đầu tư 747/BC-SKHĐT 17/12/2020 11:25:00 25/12/2020 Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành và xử lý tập trung, đa nhiệm giai đoạn 1 thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh - Đã ban hành Sớm
65 Sở Kế hoạch và Đầu tư 758/BC-SKHĐT 17/12/2020 11:10:00 25/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trụ sở Công an xã Hòa Bắc thuộc Công an huyện Hòa Vang Đã ban hành Sớm
66 Sở Nội vụ 3500/TTr-SNV 17/12/2020 10:17:00 25/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Công an thành phố Đã ban hành Sớm
67 Sở Tài chính 431/BC-STC 17/12/2020 09:05:00 25/12/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị dụng cụ phục vụ Đại hội thể dục thể thao cho Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao Đã ban hành Sớm
68 Sở Tài chính 428/BC-STC 16/12/2020 16:21:00 31/12/2020 - Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà; Tổng quyết toán Đã ban hành Sớm
69 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3455/SKHĐT-KTĐN 16/12/2020 16:08:00 24/12/2020 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho Hội Bảo trợ PN và TE nghèo bất hạnh TP Đã ban hành Sớm
70 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3457/SKHĐT-KTĐN 16/12/2020 16:06:00 24/12/2020 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho dựu án Úng phó và phòng tránh COVIT 19 do Tổ chức EMWF tài trợ Đã ban hành Sớm
71 Sở Xây dựng 8631/BC-SXD 16/12/2020 16:04:00 31/12/2020 Kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Sân tập lái xe hạng A1, B1, B2, C, D, E, F, FC tại xã Hòa Sơn - Đã ban hành Sớm
72 Sở Kế hoạch và Đầu tư 757/BC-SKHĐT 16/12/2020 15:13:00 24/12/2020 - BCTĐ điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và phòng tổng khống chế cho Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
73 Sở Kế hoạch và Đầu tư 756/BC-SKHĐT 16/12/2020 15:11:00 24/12/2020 BCTĐ điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư mới phim trường S4 của Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng - 0 Đã ban hành Sớm
74 Sở Kế hoạch và Đầu tư 752/BC-SKHĐT 16/12/2020 15:10:00 24/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho CHI CỤC THỦY LỢI Đã ban hành Sớm
75 Sở Kế hoạch và Đầu tư 753/BC-SKHĐT 16/12/2020 15:10:00 24/12/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kiên cố hóa các tuyến kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Hòa Phong Đã ban hành Sớm
76 Sở Kế hoạch và Đầu tư 754/-SKHĐT 16/12/2020 15:09:00 24/12/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kè chống sạt lở bờ tả sông Vĩnh Điện, đoạn qua khu dân cư Liêm Lạc Đã ban hành Sớm
77 Sở Kế hoạch và Đầu tư 755/BC-SKHĐT 16/12/2020 15:07:00 24/12/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè chống sạt lở bờ tả sông Túy Loan đoạn qua thôn Ninh An, khu vực Nhà cổ Tích Thiện Đường và thôn Thạch Nham, xã Hòa Nhơn - Đã ban hành Sớm
78 Sở Tài chính 418/BC-STC 16/12/2020 15:05:00 31/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Hệ thống điện chiếu sáng đường số 18 Đã ban hành Sớm
79 Sở Tài chính 416/BC-STC 16/12/2020 15:04:00 31/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Khu Công nghệ cao ĐN; Cầu C1, C5, C9 thuộc các tuyến đường số 1, 5, 9 nối dài phía Nam Đã ban hành Sớm
80 Sở Nội vụ 3495/TTr-SNV 16/12/2020 11:07:00 24/12/2020 Về việc cho phép thành lập Hội Nhi khoa thành phố Đà Nẵng - 0 Đã ban hành Sớm
81 Sở Ngoại vụ 2146/SNG-LS-NVNONN 16/12/2020 10:46:00 23/12/2020 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho VVOB Việt Nam Đã ban hành Sớm
82 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3945/TTr-SLĐTBXH 12/12/2020 09:20:00 28/12/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGUYỄN THANH ĐÁNG Đã ban hành Sớm
83 Sở Nội vụ 3487/TTr-SNV 16/12/2020 08:47:00 24/12/2020 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Sở Khoa học và Công nghệ cho Vũ Thị Bích Hậu Đã ban hành Sớm
84 Sở Khoa học và Công nghệ 71/TTr-SKHCN 15/12/2020 16:09:00 31/12/2020 Tờ trình Đề nghị xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND thành phố Đã ban hành Sớm
85 Sở Nội vụ 3442/TTr-SNV 15/12/2020 14:50:00 23/12/2020 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Lê Văn Lâm Đã ban hành Sớm
86 Sở Xây dựng 8947/BC-SXD 15/12/2020 11:14:00 30/12/2020 Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL: 1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân - Đã ban hành Sớm
87 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3994/TTr-SLĐTBXH 15/12/2020 11:12:00 25/12/2020 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho HỒ THỊ NHỰ- TRẦN THỊ PHỤC Đã ban hành Sớm
88 Sở Tài chính 417/BC-STC 14/12/2020 14:17:00 29/12/2020 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành -  Báo cáo thẩm tra quyết toán: Tháo dỡ, di dời đường dây trung hạ thế trạm biến áp tại nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh nối dài với đường Ngô Quyền thuộc công trình: Đường nối từ nút giao phía Đông cầu mới qua sông Hàn đến đường Sơn Trà Điện Ngọc Đã ban hành Sớm
89 Sở Kế hoạch và Đầu tư 737/BC-SKHĐT 14/12/2020 14:15:00 22/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -  BV Y học cổ truyền Đã ban hành Sớm
90 Sở Kế hoạch và Đầu tư 736/BC-SKHĐT 14/12/2020 14:14:00 22/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -  Trạm trung chuyển rác thải KV Sơn Trà Đã ban hành Sớm
91 Sở Kế hoạch và Đầu tư 738/BC-SKHĐT 14/12/2020 14:12:00 22/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - UBND cho TRẦN  ANBÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu(lần 4)
Dự án: Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng
Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
Đã ban hành Sớm
92 Sở Tài chính 413/BC-STC 14/12/2020 08:23:00 29/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Điện chiếu sáng khu đất có ký hiệu A2.1, A2.4 và TG1, công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý Đã ban hành Sớm
93 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3955/TTr-SLĐTBXH 14/12/2020 08:21:00 23/12/2020 - TỜ TRÌNH Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - Phan Ngọc Hưng Đã ban hành Sớm
94 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3956/TTr-SLĐTBXH 14/12/2020 08:20:00 23/12/2020 Giải quyết Chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - UBND cho ĐOÀN THỊ MAI Đã ban hành Sớm
95 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3961/TTr-SLĐTBXH 14/12/2020 08:18:00 21/12/2020 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Phước Văn - Đã ban hành Sớm
96 Sở Ngoại vụ 2122/SNG-LS-NVNONN 11/12/2020 16:36:00 18/12/2020 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và Dịch thuật Tài Minh Đã ban hành Sớm
97 Sở Văn hóa và Thể thao 550/TTr-SVHTT 11/12/2020 09:48:00 23/12/2020 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu - UBND cho CÔNG TY TNHH HÃNG TRUYỀN THÔNG TOPSTAR Đã ban hành Sớm
98 Sở Kế hoạch và Đầu tư 734/BC-SKHĐT 10/12/2020 16:48:00 18/12/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh cho dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
99 Sở Tài chính 408/BC-STC 10/12/2020 16:36:00 25/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán Dự án: Khu Công nghệ cao Đà Nẵng Hạng mục: Giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, lối đi bộ đường số 18; Chi phí tư vấn và chi phí khác đường số 11, 15 (bao gồm cầu C15) và đường số 18 Đã ban hành Sớm
100 Sở Xây dựng 8815/SXD-QLXD 10/12/2020 15:40:00 22/12/2020 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP) - UBND cho Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
101 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3937/TTr-SLĐTBXH 10/12/2020 15:25:00 17/12/2020 Giải quyết trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho ĐẶNG THỊ HẠT- NGUYỄN THỊ NGA Đã ban hành Sớm
102 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3946/TTr-SLĐTBXH 10/12/2020 15:24:00 22/12/2020 Giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đối tượng người có công với cách mạng - UBND cho Trần thị Hoài Thu Đã ban hành Sớm
103 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3933/TTr-SLĐTBXH 10/12/2020 15:19:00 22/12/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGÔ THỊ NÊN Đã ban hành Sớm
104 Sở Tài nguyên và Môi trường 721 10/12/2020 10:47:00 18/12/2020 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - UBND cho Chùa Mỹ Thị  - Ngũ Hành Sơn( Không có số TT , nội dung và đơn vị liên thông) Đã ban hành Đúng
105 Sở Kế hoạch và Đầu tư 732/BC-SKHĐT 10/12/2020 10:23:00 18/12/2020 - Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, mở rộng các đường kiệt, hẻm trên địa bàn quận Thanh Khê - Đã ban hành Sớm
106 Sở Tài chính 406/BC-STC 10/12/2020 08:47:00 25/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án KHu CN Cao Đà Nẵng; Giao thông, thoát nước mưa, tuy nen kỹ thuật, thoát nước thải, cấp nước, lối đi bộ đường số 01 nối dài phía Namg Đã ban hành Sớm
107 Sở Tài chính 407/BC-STC 10/12/2020 08:45:00 25/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: DA Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Cây xanh đường số 5, 9 nối dài phía Nam Đã ban hành Sớm
108 Sở Xây dựng 8774/BC-SXD 10/12/2020 08:44:00 25/12/2020 Kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu văn hóa thể thao thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn - 00073/2020/QHKT/NVQH Đã ban hành Sớm
109 Sở Tài chính 409/BC-STC 09/12/2020 15:51:00 17/12/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2020 - 2021 Đã ban hành Sớm
110 Sở Văn hóa và Thể thao 540/TTr-SVHTT 09/12/2020 14:05:00 16/12/2020 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam - UBND cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
111 Sở Nội vụ 3413/TTr-SNV 09/12/2020 10:43:00 17/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Hôi Liên hiệp phụ nữ Đã ban hành Sớm
112 Sở Xây dựng 8753/SXD-QLHDXD 09/12/2020 10:15:00 21/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán công trình Trường Tiểu học khu vực Trung Nghĩa (Giai đoạn 1) - Đã ban hành Sớm
113 Sở Ngoại vụ 2101a/SNG-LS-NVNONN 09/12/2020 09:39:00 16/12/2020 V/v Hội Người cao tuổi thành phố xin phép tổ chức hội nghị quốc tế Đã ban hành Sớm
114 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3380/SKHĐT-KTĐN 09/12/2020 09:37:00 17/12/2020 phê duyệt tiếp nhận dự án Tập huấn về giáo dục môi trường theo hình thức trải nghiệm, học tập ngoài trời cho cán bộ Trung tâm GreenViet do Tổ chức GIZ tại Việt Nam tài trợ - Đã ban hành Sớm
115 Sở Xây dựng 8690/SXD-QLHDXD 09/12/2020 09:15:00 21/12/2020 V/v thông báo KQTĐ dự án đầu tư xây dựng công trình Cảnh quan hồ điều tiết tại khu E2 mở rộng (GĐ2) - Đã ban hành Sớm
116 Sở Xây dựng 8695/SXD-QLHDXD 08/12/2020 14:13:00 18/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Xây dựng hệ thống thu gom nước thải và trạm bơm trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, hạng mục Xử lý thoát nước khu vực đường Hải Hồ và vùng lân cận (điều chỉnh theo Công văn số 6626/UBND-SXD ngày 07/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng) - Đã ban hành Đúng
117 Sở Ngoại vụ 2095/SNG-LS-NVNONN 08/12/2020 11:08:00 15/12/2020 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Chi nhánh Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) tại Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
118 Sở Xây dựng 8750/BC-SXD 08/12/2020 10:04:00 23/12/2020 Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 Công viên nghĩa trang tại khu vực phía Bắc nghĩa trang Hòa Sơn - 0 Đã ban hành Sớm
119 Sở Xây dựng 8744/BC-SXD 07/12/2020 10:03:00 23/12/2020 - Kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Công viên nghĩa trang tại khu vực phía Bắc nghĩa trang Hòa Sơn - Đã ban hành Sớm
120 Sở Kế hoạch và Đầu tư 724/BC-SKHĐT 08/12/2020 09:28:00 16/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giao thông (Đường và Hệ thống thoát nước) đường Lưu Quang Vũ Đã ban hành Sớm
121 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3906/TTr-SLĐTBXH 08/12/2020 09:27:00 14/12/2020 Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ NLĐ cty hùng Bảo Anh (tháng 6) ( VT) Đã ban hành Sớm
122 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3905/TTr-SLĐTBXH 08/12/2020 09:26:00 14/12/2020 Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ NLĐ cty hùng Bảo Anh (tháng 5) ( VT) Đã ban hành Sớm
123 Sở Nội vụ 3379/TTr-SNV 07/12/2020 15:56:00 15/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Bộ chỉ huy quân sự Đã ban hành Sớm
124 Sở Tài chính 402/BC-STC 07/12/2020 14:14:00 22/12/2020 - Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng; Khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, lập hồ sơ mời thầu tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương điều chỉnh Đã ban hành Đúng
125 Sở Tài chính 400/BC-STC 07/12/2020 14:12:00 22/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán Dự án: Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Cổng vào Đã ban hành Sớm
126 Sở Tài chính 396/BC-STC 07/12/2020 14:04:00 22/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Cây xanh đường số 01 nối dài phía Nam Đã ban hành Sớm
127 Sở Tài chính 401/BC-STC 07/12/2020 14:01:00 22/12/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Cây xanh đường số 11 Đã ban hành Sớm
128 Sở Xây dựng 8745/BC-SXD 07/12/2020 13:55:00 22/12/2020 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết TL 1:500 Tổ hợp chung cư cao cấp và trung tâm thương mại Sappire Coast Đã ban hành Sớm
129 Sở Xây dựng 8632/SXD-QLHDXD 07/12/2020 13:54:00 22/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán công trình: Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng, Hạng mục: Tháo dỡ các khối hiện trạng. Đã ban hành Sớm
130 Sở Xây dựng 8723/BC-SXD 05/12/2020 10:31:00 22/12/2020 - V/v đề nghị phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza. - 00076/2020/QHKT/ĐAQH Đã ban hành Sớm
131 Sở Kế hoạch và Đầu tư 720/BC-SKHĐT 05/12/2020 10:29:00 15/12/2020 KHĐT Dự án Lập quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 - 00389/2020/GBN-XDCB Đã ban hành Sớm
132 Sở Nội vụ 3361/TTr-SNV 04/12/2020 16:20:00 14/12/2020 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Sở Công Thương Đã ban hành Sớm
133 Sở Xây dựng 8703/BC-SXD 04/12/2020 15:47:00 21/12/2020 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng - UBND cho Ban QLDA Đầu tư CSHT Ưu tiên Đã ban hành Sớm
134 Sở Nội vụ 3329/TTr-SNV 04/12/2020 14:46:00 14/12/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho BCH Bộ đội biên phòng Đã ban hành Sớm
135 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3344/SKHĐT-KTĐN 04/12/2020 14:03:00 14/12/2020 - V/v tiếp nhận dự án Hoạt động bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2020-2021 Đã ban hành Sớm
136 Sở Xây dựng 8687/BC-SXD 04/12/2020 10:52:00 21/12/2020 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An - 00074/2020/QHKT/ĐAQH Đã ban hành Sớm
137 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3340/SKHĐT-KTĐN 04/12/2020 10:29:00 14/12/2020 V/v tiếp nhận phi dự án tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
138 Sở Nội vụ 3364/TTr-SNV 04/12/2020 10:27:00 14/12/2020 - Về việc cho phép thành lập Hội Di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng - 0 Đã ban hành Sớm
139 Sở Xây dựng 8539/SXD-QLHDXD 04/12/2020 10:26:00 16/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi rác Khánh Sơn Đã ban hành Sớm
140 Sở Xây dựng 8590/SXD-QLHDXD 04/12/2020 10:25:00 16/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu vực đất thu hồi kho J258 - Tổng cục kỹ thuật (Phần còn lại) - Đã ban hành Sớm
141 Sở Xây dựng 8615/SXD-QLHDXD 04/12/2020 09:46:00 16/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Xây mới Trường Mầm non Sao Mai - Cơ sở 2 (Trường mầm non Hòa Thọ Tây Mới) Đã ban hành Sớm
142 Sở Xây dựng 8614/SXD-QLHDXD 04/12/2020 09:45:00 16/12/2020 - V/v thông báo kết quả thẩm định dự án Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa - Cơ sở 2 (giai đoạn 3) (Trường tiểu học Hòa Xuân mới) - Đã ban hành Sớm
143 Sở Tài chính 392/BC-STC 03/12/2020 16:34:00 11/12/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng cho Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
144 Sở Xây dựng 8655/BC-SXD 03/12/2020 16:19:00 18/12/2020 V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1:500 Tổ hợp chung cư cao cấp và TT thương dịch mại Sapphire Coast - Đã ban hành Sớm
145 Sở Xây dựng 8640/BC-SXD 03/12/2020 16:18:00 18/12/2020 V/v đề nghị phê duyệt NV điều chỉnh QHCT TL 1:500 Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza - 00067/2020/QHKT/NVQH Đã ban hành Sớm
146 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3322/SKHĐT-KTĐN 03/12/2020 15:11:00 11/12/2020 Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - UBND cho UBND q. Thanh Khê Đã ban hành Sớm
147 Sở Xây dựng 7892/SXD-QLHDXD 03/12/2020 14:00:00 15/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, phần Di dời đường ống cấp nước qua cầu Biện thuộc hạng mục: Đầu tư nâng cấp cầu Biện thuộc Tiểu dự án 1: Nạo, vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng) - Đã ban hành Sớm
148 Sở Khoa học và Công nghệ 66/TTr-SKHCN 03/12/2020 10:37:00 21/12/2020 Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến - UBND cho Pham thi Thu Hà VT) Đã ban hành Sớm
149 Sở Ngoại vụ 2057/SNG-LS-NVNONN 03/12/2020 10:27:00 10/12/2020 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho East Meets West Foundation Đã ban hành Sớm
150 Sở Tài chính 393/BC-STC 03/12/2020 09:01:00 11/12/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyển đổi dữ liệu từ hệ tọa độ quốc gia HN72 sang hệ tọa độ VN2000 theo đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Đúng
151 Sở Xây dựng 8610/BC-SXD 03/12/2020 08:39:00 18/12/2020 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Cơ sở điêu khắc đá Nguyễn Hùng - Đã ban hành Sớm
152 Sở Xây dựng 8609/BC-SXD 03/12/2020 08:39:00 18/12/2020 - Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Cơ sở điêu khắc đá Nguyễn Hùng - Đã ban hành Sớm
153 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3833/TTr-SLĐTBXH 03/12/2020 08:26:00 15/12/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho TRẦN THỊ LỤC Đã ban hành Sớm
154 Sở Nội vụ 3330/TTr-SNV 03/12/2020 08:24:00 11/12/2020 Nâng lương thường xuyên - Nguyễn Thúy Anh - 00016/2020/GBN-CCVC
3330 tt.signed.pdf, 12. QD NLTX - Nguyen Thuy Anh - So Ngoai vu.doc S
Đã ban hành Sớm
155 Sở Kế hoạch và Đầu tư 713/BC-SKHĐT 02/12/2020 10:53:00 10/12/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Vườn tượng APEC mở rộng Đã ban hành Sớm
156 Sở Công thương 238/BC-SCT 02/12/2020 10:40:00 14/12/2020 - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN Công trình: Đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ Hạng mục: Di dời đường dây trung, hạ thế, thu hồi điện chiếu sáng hiện có và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng Đã ban hành Sớm
157 Sở Xây dựng 8591/SXD-QHKT 02/12/2020 10:38:00 17/12/2020 Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/500 tại 03 vị trí và phê duyệt Thiết kế đô thị, Hạ tầng kỹ thuật thuộc Phân khu quy hoạch số 02 Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire phía Đông đường Trường Sa - 00044/2020/QHKT/ĐAQH Đã ban hành Sớm
158 Sở Xây dựng 8589/SXD-QLHDXD 02/12/2020 10:31:00 14/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình Nhà máy nước Hòa Liên, hạng mục Nhà máy xử lý - Trạm bơm nước sạch + rửa lọc - Đã ban hành Sớm
159 Sở Xây dựng 8547/SXD-QLHDXD 02/12/2020 10:31:00 14/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán công trình Trường THCS An Khê (giai đoạn 1) - Đã ban hành Đúng
160 Sở Xây dựng 8570/SXD-QLHDXD 02/12/2020 10:29:00 14/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ, hạng mục Thoát nước thải (Trạm xử lý nước thải - phân kỳ 2) - Đã ban hành Đúng
161 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3827/TTr-SLĐTBXH 01/12/2020 14:58:00 11/12/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho TRẦN THỊ XUÂN Đã ban hành Sớm
162 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3815/TTr-SLĐTBXH 01/12/2020 14:58:00 11/12/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho ĐOÀN ẢNH Đã ban hành Sớm
163 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3826/TTr-SLĐTBXH 01/12/2020 14:57:00 11/12/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho NGÔ VĂN THIỆT Đã ban hành Sớm
164 Sở Xây dựng 8548/BC-SXD 01/12/2020 14:49:00 16/12/2020 Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 Mạch 2 đường dây 110kV Đại Lộc - Đà Nẵng (đoạn qua xã Hòa Khương, thành phố Đà Nẵng) Đã ban hành Đúng
165 Sở Xây dựng 8429/SXD-QLHDXD 01/12/2020 09:49:00 11/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình, Hạng mục: Cải tạo, di dời các công trình phụ trợ, Cải tạo, di dời chuyển đổi các khoa chức năng Đã ban hành Sớm
166 Sở Xây dựng 8428/SXD-QLXD 01/12/2020 09:44:00 11/12/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ TK BVTC – DT điều chỉnh công trình Khu đa chức năng và trang thiết bị Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Đã ban hành Sớm
167 Sở Xây dựng 8534/BC-SXD 01/12/2020 09:43:00 16/12/2020 Kết quả thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Trụ sở Công an xã Hòa Tiến - Đã ban hành Sớm
168 Sở Xây dựng 8461/BC-SXD 01/12/2020 09:40:00 16/12/2020 Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư phục vụ giải tỏa làng Đại học Đà Nẵng - 0 Đã ban hành Sớm
169 Sở Xây dựng 8543/BC-SXD 01/12/2020 09:38:00 16/12/2020 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL1:500 Các lô đất kí hiệu A1-1, A5-1, B5-1, B5-3, B6, B3-68, B3-3, B3-4, B3-12, B3-13 Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng - Đã ban hành Sớm
170 Sở Xây dựng 8531/BC-SXD 01/12/2020 09:35:00 16/12/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL: 1/500 Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng Đã ban hành Sớm
171 Sở Ngoại vụ 2041/SNG-LS-NVNONN 01/12/2020 09:20:00 08/12/2020 Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - UBND cho Trung tâm Xúc tiến du lịch Đã ban hành Sớm
172 Sở Tài nguyên và Môi trường 750/TTr-STNMT 01/12/2020 08:38:00 16/12/2020 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho khu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam” Đã ban hành Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT