Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10/2020
Đăng ngày 02-11-2020 09:23
STT Nơi gửi Số văn bản Ngày nhận Ngày trả Trích yếu Tình trạng
1 Sở Văn hóa và Thể thao 363/TTr-SVHTT 28/09/2020 14:06:00 2/10/2020 Tờ trình về việc chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam thời đại 2021" ( VT) Sớm
2 Sở Tài nguyên và Môi trường 588/TTr-STNMT 28/09/2020 14:04:00 3/10/2020 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án “Khai thác khoáng sản cát trắng tại khu vực Nhà máy hóa chất cũ - Khu công nghiệp Hòa Khánh hiện thuộc dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ thể dục thể thao của Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” Sớm
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 576/BCTĐ-SKHĐT 28/09/2020 10:25:00 5/10/2020 Vv Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án dọn vệ sinh, làm hàng rào tạm bảo vệ khu đất cuối đường Phó Đức Chính và khu đất dự trữ phía Đông suối Cầu trắng - 00334/2020/GBN-GSTĐĐT Chưa đến hạn
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 577/BCTĐ-SKHĐT 28/09/2020 10:23:00 5/10/2020 Vv phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng - Chưa đến hạn
5 Sở Xây dựng   6450a/SXD-QLHDXD 25/09/2020 11:04:00 2/10/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - DT công trình Chung cư phục vụ bố trí tái định cư dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn - Giai đoạn 1 Sớm
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2969/TTr-SLĐTBXH 25/09/2020 08:50:00 2/10/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho PHẠM THỊ CHIM Sớm
7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2971/TTr-SLĐTBXH 25/09/2020 08:49:00 2/10/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho MAI THỊ LƯỢNG Sớm
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2970/TTr-SLĐTBXH 25/09/2020 08:48:00 7/10/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho HÀ THỊ MINH CẦN Sớm
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2959/TTr-SLĐTBXH 25/09/2020 08:48:00 2/10/2020 Giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách - UBND cho TRẦN HÒA Sớm
10 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2538/SKHĐT-KTĐN 24/09/2020 09:36:00 02/10/2020 vv đề nghị phê duyệt dự án Học bổng phát triển giáo dục kỹ năng cho học sinh, sinh viên có HCKK - 00043/2020/GBN-TCPCP Sớm
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2962/TTr-SLĐTBXH 24/09/2020 09:11:00 2/10/2020 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - UBND cho TRẦN ĐÌNH KHÁNH Sớm
12 Sở Giao thông vận tải 3868/SGTVT-QLCL 23/09/2020 08:26:00 01/10/2020 V/v kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục Nhịp 4, 5, 6, 7 cầu vượt nút giao cuối tuyến, công trình Đường vành đai phía Tây 2, thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng ( VT) Sớm
13 Sở Giao thông vận tải 3877/SGTVT-QLCL 23/09/2020 08:21:00 01/10/2020 kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn từ QL.14B đến đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1: Từ nút giao QL.14B đến đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung, hạng mục: Nút giao lý trình Km16+25129 và Km16+892 (VT) Sớm
14 Sở Xây dựng 6380/TTr-SXD 22/09/2020 16:05:00 07/10/2020 Phê duyệt quy hoạch chi tiết TL1:500 Khu TĐC phục vụ giải tỏa hu Công nghiệp Hòa Ninh Chưa đến hạn
15 Sở Xây dựng 6381/TTr-SXD 22/09/2020 16:04:00 07/10/2020 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL1:500 Khu vực giữa Khu tái định cư số 2 và số 3 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602 - 0 Chưa đến hạn
16 Sở Kế hoạch và Đầu tư 567/BCTĐ-SKHĐT 22/09/2020 15:06:00 02/10/2020 Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung CT Đường pitch và tổ hợp thể thao tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê Sớm
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 566/BCTĐ-SKHĐT 22/09/2020 15:05:00 02/10/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Nhà biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê
Địa điểm: Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Sớm
18 Sở Tài chính 300/BC-STC 22/09/2020 11:00:00 2/10/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: DA Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Biển tên đường giai đoạn 1 Sớm
19 Sở Nội vụ 2659/TTr-SNV 22/09/2020 11:00:00 29/09/2020 Khen thưởng theo công trạng, đối ngoại, chuyên đề cho Sở Tài nguyên và MT Sớm
20 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2912/TTr-SLĐTBXH 22/09/2020 10:59:00 01/10/2020 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - HUỲNH ĐỨC TUẤN VÀ TRẦN ĐẠI NAM Sớm
21 Sở Tư pháp 2606 22/09/2020 09:43:00 14/10/2020 Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng - UBND cho PHÙNG THỊ HỒNG (liên thông) Chưa đến hạn
22 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2896/TTr-SLĐTBXH 22/09/2020 09:10:00 01/10/2020 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 cho ông Võ Long. Sớm
23 Sở Xây dựng 6302a/SXD-QLHDXD 22/09/2020 08:35:00 02/10/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán công trình: Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) Sớm
24 Sở Xây dựng 6667/BC-SXD 22/09/2020 08:20:00 29/9/2020 V/v phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu đất số 48 đường Phan Kế Bính Sớm
25 Sở Xây dựng 6666/BC-SXD 22/09/2020 08:19:00 29/9/2020 V/v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đất số 48 đường Phan Kế Bính, phường Thuận Phước, quận Hải Châu - Sớm
26 Sở Xây dựng 6566/SXD-QLHDXD 21/09/2020 10:50:00 01/10/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 Bạch Đằng, Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thang máy (bổ sung thêm 01 điểm dừng) Sớm
27 Sở Xây dựng 6597/SXD-QLHDXD 21/09/2020 10:38:00 01/10/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phía Tây Nam Làng nghề đá mỹ nghệ (giai đoạn 1), hạng mục: San nền và giao thông (điều chỉnh mỏ vật liệu đất đắp) Sớm
28 Sở Xây dựng 6596/SXD-QLHDXD 21/09/2020 10:37:00 01/10/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 1, hạng mục: San nền và giao thông (điều chỉnh mỏ vật liệu đất đắp) - Sớm
29 Sở Tài chính 297/BC-STC 21/09/2020 09:36:00 27/9/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 2); Cây xanh Sớm
30 Sở Xây dựng 6066/SXD-QLHDXD 21/09/2020 08:53:00 28/9/2020 V/v thông báo KQTĐ thiết kế cơ sở điều chỉnh, bổ sung CT cải tạo kết cấu tuyến cống liên phường Mê Linh, đoạn cống trên đường Nguyễn Hoàng Sớm
31 Sở Công thương 171/BC-SCT 18/09/2020 16:26:00 25/09/2020 Báo cáo kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh hạng mục Điện chiếu sáng công trình Đường vành đai phía Tây đoạn từ QL14B đến đường Hồ Chí Minh Sớm
32 Sở Nội vụ 2639/TTr-SNV 18/09/2020 15:44:00 28/09/2020 Xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển - UBND cho Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ Đúng
33 Sở Tài chính 122/TTr-STC 18/09/2020 15:11:00 28/09/2020 Thanh lý Khối lớp học 02 tầng 08 phòng học và Nhà đa năng Trường THCS Lê Lợi; Hội trường UBND phường Mỹ An Sớm
34 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2844/TTr-SLĐTBXH 17/09/2020 15:19:00 23/09/2020 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ NLĐ tạm hoãn, nghỉ không hưởng lương - 00065/2020/GBN-LĐ-TL-BHXH Sớm
35 Sở Xây dựng 6563/SXD-QLHDXD 17/09/2020 11:04:00 29/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án bến xe phía Nam thành phố Đà Nẵng, hạng mục: Cấp nước Đúng
36 Sở Tài nguyên và Môi trường 560/TTr-STNMT 17/09/2020 10:54:00 02/10/2020 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất - lắp ráp thiết bị chữa cháy, đồng hồ đo áp suất” Sớm
37 Sở Xây dựng 6388a/TTr-SXD 17/09/2020 08:44:00 02/10/2020 Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu cảnh quan Nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Liên - Sớm
38 Sở Tài nguyên và Môi trường 558/TTr-STNMT 16/09/2020 16:27:00 23/9/2020 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - UBND cho Ban QLDA ĐTXD các CTDD và CN - Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) Sớm
39 Sở Kế hoạch và Đầu tư 559/BCTĐ-SKHĐT 16/09/2020 15:42:00 23/09/2020 Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt camera giám sát giao thông dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành - 00328/2020/GBN-GSTĐĐT Sớm
40 Sở Kế hoạch và Đầu tư 560/BCTĐ-SKHĐT 16/09/2020 15:41:00 23/09/2020 vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm tuyến đường Trường Chinh - 00327/2020/GBN-GSTĐĐT Sớm
41 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2856/TTr-SLĐTBXH 16/09/2020 15:33:00 23/09/2020 Trợ cấp thường xuyên đối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn - UBND cho TRẦN THỊ XUÂN 1 Đúng
42 Sở Nội vụ 2611/TTr-SNV 16/09/2020 14:20:00 22/09/2020 Khen thưởng Giải thưởng Chi hội Nông dân tiêu biểu và Nông dân tiêu biểu năm 2019 - Sớm
43 Sở Tài chính 294/BC-STC 16/09/2020 11:05:00 24/9/2020 V/v Báo cáo thẩm tra quyết toán: Dự án Hệ thống HTKT KDC Phong Bắc; Cống hộp và kênh thoát nước Sớm
44 Sở Kế hoạch và Đầu tư 558/BCTĐ-SKHĐT 16/09/2020 10:32:00 23/09/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê Sớm
45 Sở Xây dựng 6437/SXD-QLHDXD 15/09/2020 15:41:00 23/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung, công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Phan Châu Trinh (thảm tăng cường mặt đường nhựa theo Công văn số 418/UBND-SXD ngày 21/01/2019) Sớm
46 Sở Xây dựng 6481/SXD-QLHDXD 15/09/2020 15:36:00 22/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung, công trình Cải tạo hệ thống thoát nước đường Hùng Vương (thảm tăng cường mặt đường nhựa theo Công văn số 418/UBND-SXD ngày 21/01/2019) Sớm
47 Sở Xây dựng 6533/SXD-QLHDXD 15/09/2020 15:13:00 24/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình Nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 2), hạng mục: Cấp điện - Đúng
48 Sở Giao thông vận tải 3736/SGTVT-QLCL 15/09/2020 15:07:00 23/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC hạng mục Dầm super T, gối cầu và khe co giãn nhịp 3, 4 cầu vượt nút giao đầu tuyến, công trình Đường Vành đai phía Tây 2.( VT) Sớm
49 Sở Tài chính 293/BC-STC 15/09/2020 08:31:00 22/09/2020 Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh công cộng đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà năm 2020 theo đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Sớm
50 Sở Xây dựng 6531/SXD-QLHDXD 14/09/2020 15:00:00 20/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán công trình Trung tâm văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà Sớm
51 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2820/TTr-SLĐTBXH 14/09/2020 14:33:00 18/09/2020 Tờ trình UBND Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 (CTy Niệm Phước Thành) Sớm
52 Sở Tài nguyên và Môi trường 703/BC-STNMT 14/09/2020 10:41:00 22/09/2020 Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước dự án "Mikazuki Spa & Hotel Resort"( gởi VT) Đúng
53 Sở Công thương 163/SCT-QLNL 14/09/2020 10:29:00 24/09/2020 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH Công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường nội bộ xã Hòa Tiến Hạng mục: Tháo dỡ, di dời đường dây trung, hạ thế, điện chiếu sáng hiện có và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng Sớm
54 Sở Kế hoạch và Đầu tư 551/BCTĐ-SKHĐT 11/09/2020 14:02:00 23/09/2020 - Vv phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học trường THPT Nguyễn Hiền Sớm
55 Sở Nội vụ 2567/TTr-SNV 11/09/2020 09:32:00 21/09/2020 Khen thưởng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống - UBND cho Ban QLKCN cao và Các KCNCX Sớm
56 Sở Xây dựng 6434/SXD-QLHDXD 10/09/2020 16:26:00 17/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình Nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 2), hạng mục Hạ tầng kỹ thuật Sớm
57 Sở Giao thông vận tải 3633/SGTVT-QLCL 10/09/2020 10:38:00 18/09/2020 Trình thẩm định Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công (công trình thiết kế hai bước) - UBND cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên( ngày 10/9 mới liên thông qua VP) Đúng
58 Sở Ngoại vụ 1545/SNG-LS-NVNONN 10/09/2020 08:29:00 18/09/2020 1545/SNG-LS-NVNONN - V/v gia hạn thời gian làm việc của tình nguyện viên KOICA tại Bệnh viện Đà Nẵng Sớm
59 Sở Tài chính 286/BC-STC 09/09/2020 16:51:00 24/09/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: DA HTKT Khu số 3 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc; San nền, giao thông, thoát nước (giai đoạn 2) Sớm
60 Sở Xây dựng 6373/SXD-QLHDXD 09/09/2020 14:13:00 21/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Khánh Sơn 1 - Sớm
61 Sở Xây dựng 5885/SXD-QLHDXD 09/09/2020 14:06:00 21/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Trung tâm hành chính phường Hòa Phát - Sớm
62 Sở Nội vụ 2500/TTr-SNV 08/09/2020 14:31:00 14/09/2020 Cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Phạm Phú Duy Sớm
63 Ban Thi đua - Khen thưởng 157/BTDKT-NV 08/09/2020 14:12:00 14/09/2020 Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng - ubnd cho Công an thành phố Sớm
64 Sở Kế hoạch và Đầu tư 544/BCTĐ-SKHĐT 08/09/2020 10:05:00 18/09/2020 Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà đa năng trường THPT Ngô Quyền Sớm
65 Sở Kế hoạch và Đầu tư 546/BCTĐ-SKHĐT 08/09/2020 10:04:00 18/09/2020 - Vv phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu CT Lắp đặt hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm tuyến đường Võ Nguyên Giáp Sớm
66 Sở Xây dựng 6292/SXD-QLHDXD 08/09/2020 10:03:00 18/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định dự toán
điều chỉnh, bổ sung chi phí thẩm tra, phê
duyệt quyết toán công trình Hạ tầng kỹ
thuật Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm
Lệ mở rộng (giai đoạn 2 - phân kỳ 1)
Sớm
6 Sở Xây dựng 6293/SXD-QLHDXD 08/09/2020 10:01:00 18/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh, bổ sung chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà liền kề - Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1) - Sớm
68 Sở Xây dựng 6240/SXD-QLHDXD 08/09/2020 08:54:00 18/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định dự án Trường THPT Hoà Vang (cơ sở 2) Sớm
69 Sở Tài chính 285/BC-STC 07/09/2020 15:51:00 22/09/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: Hệ thống HTKT KDC Phong Bắc; HT điện chiếu sáng Sớm
70 Sở Tài chính 282/BC-STC 07/09/2020 15:51:00 22/09/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: DA Khu công nghiệp Hòa Khánh MR; ĐBGT Sớm
71 Sở Xây dựng 6374/SXD-QHKT 07/09/2020 15:38:00 22/09/2020 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL1:500 Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Vĩnh Điện, đoạn qua khu dân cư Liêm Lạc - Sớm
72 Sở Kế hoạch và Đầu tư 544 07/09/2020 14:58:00 17/09/2020 V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà đa năng Trường THPT Ngô Quyền Sớm
73 Sở Kế hoạch và Đầu tư 546 07/09/2020 14:55:00 17/09/2020 V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt hệ thống Camera tuyến đường Võ Nguyên Giáp Sớm
74 Sở Xây dựng 6030/SXD-QLHDXD 07/09/2020 08:51:00 17/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiếtkế BVTC - dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - 00168/2020/XD/TĐ TK-DTthiết Sớm
75 Sở Xây dựng 6300/SXD-QLHDXD 07/09/2020 08:15:00 17/09/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế công trình Khu tái định cư phục vụ giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Nhơn - 00174/2020/XD/TĐ TK-DT Sớm
76 Sở Tài chính 270/BC-STC 04/09/2020 14:17:00 16/09/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô tang rồng cho Ban Nghĩa trang ( VT) Sớm
77 Sở Tài chính 274/BC-STC 04/09/2020 14:11:00 21/09/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: HTKT Khu E - KDC Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1); Giao thông (gói 3) Sớm
78 Sở Nội vụ 2477/TTr-SNV 04/09/2020 10:54:00 14/09/2020 Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố) cho Lê Tùng Lâm Sớm
79 Sở Tài chính 280/BC-STC 03/09/2020 14:27:00 11/09/2020 - Báo cáo dự toán mua gao hỗ trợ cho dân do dịch Covid-19 trên địa ban thành phố Sớm
80 Sở Tài chính 273/BC-STC 03/09/2020 14:19:00 18/09/2020 - Báo cáo thẩm tra quyết toán: DA Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà; CT chuỗi cách điện đường dây 220KV, 500 KV tại các vị trí giao chéo với đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà; Di dời HT cáp thông tin, Chi phí rà phá bom mìn Sớm
81 Sở Tài chính 272/BC-STC 03/09/2020 14:18:00 8/9/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: DA Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi; Cung cấp và lắp đặt hệ thống ghế ngồi khán đài C, D và thiết bị nội thất Sớm
82 Sở Tài chính 271/BC-STC 03/09/2020 14:13:00 8/9/2020 Báo cáo thẩm tra quyết toán: DA HT HTKT KDC Phong Bắc; Kênh thoát nước phía hạ lưu kênh Phong Bắc Sớm
83 Sở Tài chính 281/BC-STC 03/09/2020 10:33:00 11/09/2020 Thẩm định giá trị mua sắm, thuê hàng hoá, dịch vụ (trừ hoá chất, vật tư y tế), và ý kiến về giá dự toán đối với hóa chất, vật tư y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; ý kiến về giá mua sắm tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố hoặc UBND thành phố - UBND cho Hồ Anh Hoàng Sớm
84 Sở Xây dựng 6187/SXD-QLHDXD 03/09/2020 08:54:00 10/9/2020 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm khu vực Mỹ Khê, Mỹ An (gói thầu 1.13) thuộc Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng Sớm
85 Sở Xây dựng 6132/TTr-SXD 01/09/2020 10:13:00 10/9/2020 V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư Hòa Khương 2 phục vụ giải tỏa dự án tuyến đường vành đai phía Tây Sớm
86 Sở Kế hoạch và Đầu tư 534/BC-SKHĐT 01/09/2020 08:34:00 11/09/2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hạng mục Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán Sớm
87 Sở Kế hoạch và Đầu tư 535/BC-SKHĐT 01/09/2020 08:20:00 7/9/2020 V/v phê duyệt KHĐT dự án: Đầu tư hệ thống lưu trữ tài liệu phục vụ khai thác thông tin tội phạm trên địa bàn TP Sớm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT