Công bố Hệ thống quản lý chất lượng Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-10-2020 09:15

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động được ban hành tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT